Antwerps OCMW budget ingetrokken na klacht Vlaams Belang

Vlaams Belang vraagt Antwerpse strategie om kosten regularisaties af te wimpelen op hogere overheid

Na een klacht van de Vlaams Belang-Vlott fractie in de Antwerpse OCMW-raad trok de OCMW-raad vandaag tijdens een extra zitting het OCMW budget 2010 in. Aan de administratie wordt gevraagd om een nieuw budget op te maken dat rekening houdt met de vormvoorschriften van het OCMW-decreet en dat een oplossing biedt voor het zware tekort op de stadsdotatie van 29,9 miljoen euro.
 
De Gouverneur volgt dus het Vlaams Belang. In de klacht vroeg het Vlaams Belang aandacht voor het feit dat het OCMW-budget niet volgens het nieuwe OCMW-decreet behandeld en goedgekeurd werd. In de OCMW-raad kregen de raadsleden niet de mogelijkheid om een politiek inhoudelijk debat te voeren over het budget. Uiteindelijk diende het politiek debat gevoerd te worden in de gemeenteraadscommissie Sociale Zaken. Als men dit toelaat, is de OCMW-raad politiek monddood. Nochtans is het de OCMW-raad die het sociaal beleid uitstippelt, weliswaar in samenwerking met de stad en externe partners.
 
Ook inhoudelijk geeft de Gouverneur het Vlaams Belang gelijk. De toezichthoudende overheid formuleerde zijn bezorgdheid over het voorziene tekort op de stadsdotatie van 29,9 miljoen euro. Ook het Vlaams Belang drong aan op meer duidelijkheid wat het OCMW tekort op de stadsdotatie betrof. De kritiek van de oppositie werd weggewimpeld. Nu blijkt ook de toezichthoudende overheid met dezelfde vragen te zitten en vraagt die om klaarheid.
 
De Vlaams Belang-Vlott fractie in de Antwerpse OCMW-raad vraagt alvast dat Antwerpen de kosten van de regularisaties afwimpelt op de hogere overheid. De intrekking van het OCMW-budget n.a.v. de Vlaams Belangklacht biedt de mogelijkheid om een stedelijke strategie terzake te bepalen. Het Antwerps OCMW wordt stilaan maar zeker de steunkas voor de asielzoekers en geregulariseerden. Nog amper een kwart van de klanten zijn autochtonen en dat zal in de toekomst nog minder zijn. Heel de steunverlening is gericht op die groep. Er kan bovendien niet gezorgd worden voor een degelijke en efficiënte inburgering. Daar moet een oplossing voor gevonden worden. We moeten ons de vraag durven stellen hoelang we nog een menswaardig bestaan aan al die nieuwkomers kunnen bieden. Volgens het Vlaams Belang is de saturatiegrens nu al overschreden. Een grondig politiek debat is aan de orde die op gang zal moeten getrokken worden door een gezamenlijk initiatief van de Antwerpse politici.

Philippe Van der Sande
Fractievoorzitter OCMW-raad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...