Alweer weekend vol drugsoverlast : FDW dient klacht in tegen burgemeester Janssens wegens schuldig verzuim

Het incidentrijke weekend toont andermaal aan dat de drugsoorlog in Antwerpen volledig uit de hand is gelopen en dat drugsdealers zich blijkbaar onaantastbaar voelen. Niet enkel in Antwerpen-Noord, maar ook in Antwerpen-Zuid (Brederodestraat) stellen de drughandelaars op straat hun wetten. Vorig jaar was Antwerpen-Noord het toneel van ernstige incidenten tussen winkeliers die hun wijk gezuiverd wilden zien van drugoverlast enerzijds en drugdealers anderzijds. Dat het drugsprobleem in Antwerpen volledig uit de hand gelopen is, heeft veel – zoniet alles – te maken met het lakse beleid dat het Antwerpse stadsbestuur de voorbije jaren heeft gevoerd. 
Antwerpen-Noord werd door het Antwerpse stadsbestuur beschouwd als een vuilbakwijk waar alle probleemgevallen (illegalen, drugsverslaafden, daklozen, prostituees,…) werden gedumpt. Wanneer drugsincidenten de media haalde, werd er voor enkele dagen extra politietoezicht gehouden, waarna alles terug als voorheen werd. Het gebrek aan gericht politieoptreden heeft er voor gezorgd dat de drugsdealers zich heer en meester wanen in Antwerpen. Sinds het De Coninckplein het onderwerp is van verschillende gerichte acties tegen allerlei vormen van overlast en criminaliteit, hebben o.a. de drugsdealers zich simpelweg enkele straten verplaatst waar ze blijkbaar opnieuw hun gang kunnen gaan. 
Nogal wat drugsdealers hebben van de Brederodestraat hun nieuwe uitvalsbasis gemaakt. Inderdaad, ook in Antwerpen-Zuid worden ons door buurtbewoners en winkeliers de toenemende activiteit van drugsdealers gesignaleerd. De laatste maanden is de Brederodestraat eveneens een aantrekkingspool voor drugsdealers geworden. In de buurt van enkele louche cafés stapelen de incidenten en vechtpartijen zich op. Buurtbewoners en winkeliers trekken aan de alarmbel en vragen extra politietoezicht in de buurt.
Bijna 40 procent van de straatcriminaliteit is drugsgerelateerd. Beide wijken werden het voorbije jaar al geconfronteerd met druggerelateerde schiet- en steekpartijen, soms met dodelijke afloop. Alhoewel de buurtbewoners van beide wijken al geruime tijd schreeuwen om een harde aanpak, wordt er nauwelijks opgetreden. De buurtbewoners voelen zich zwaar in de steek gelaten door de overheid. Voor het Vlaams Belang is het genoeg geweest. Filip Dewinter dient daarom samen met enkele buurtbewoners van Antwerpen-Noord klacht in tegen burgemeester Patrick Janssens wegens schuldig verzuim op basis van de artikelen 422bis en 422ter van het Strafwetboek (“het nalaten hulp te verlenen aan personen in gevaar”).
 
 Artikel 422bis: “Gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met geldboete van vijftig euro tot vijfhonderd euro of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die verzuimt hulp te verlenen of te verschaffen aan iemand die in groot gevaar verkeert, hetzij hij zelf diens toestand heeft vastgesteld, hetzij die toestand hem is beschreven door degenen die zijn hulp inroepen. Voor het misdrijf is vereist dat de verzuimer kon helpen zonder ernstig gevaar voor zichzelf of voor anderen. Heeft de verzuimer niet persoonlijk het gevaar vastgesteld waarin de hulpbehoevende verkeerde, dan kan hij niet worden gestraft, indien hij op grond van de omstandigheden waarin hij werd verzocht te helpen, kon geloven dat het verzoek niet ernstig was of dat er gevaar aan verbonden was. De straf bedoeld in het eerste lid wordt op twee jaar gebracht indien de persoon die in groot gevaar verkeert, minderjarig is.”


Artikel 422ter: “Met de straffen in het vorige artikel bepaald wordt gestraft hij die, hoewel hij in staat is het te doen zonder ernstig gevaar voor zichzelf of voor anderen, weigert of nalaat aan iemand die in gevaar verkeert, de hulp te bieden waartoe hij wettelijk wordt opgevorderd; hij die, hoewel daartoe in staat, weigert of nalaat het werk of de dienst te doen of de hulp te verlenen waartoe hij wordt opgevorderd bij ongeval, beroering, schipbreuk, overstroming, brand of andere rampen, evenals in geval van roverij, plundering, ontdekking op heterdaad, vervolging door het openbaar geroep of van gerechtelijke tenuitvoerlegging.”

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...