Alternatieve plannen bekend voor verkeersknoop Antwerpen

Mondelinge vraag van raadslid Jan Penris aan de burgemeester voor de gemeenteraadzitting van 1 maart 2010 betreffende Antwerpse verkeersknoop


 


Vorige woensdag maakte de zogenaamde groep Forum 2020 alternatieve plannen bekend ter ontwarring van de Antwerpse verkeersknoop . Deze plannen werden daags daarop aan het groot publiek voorgesteld en op vrijdag aan het college toegelicht.  Los van het feit dat ook de gemeenteraad er best zo snel mogelijk van in kennis wordt gesteld, kan nu al onderschreven worden dat het plan het voordeel van een breed maatschappelijk draagvlak heeft, verkeerstechnisch haalbaar is en politiek kan verdedigd worden.


 


Hoe gaat het college verder om met de huidige voorstellen?
Kunnen zij aanleding geven tot een door “Antwerpen” gedragen stellingname naar de Vlaamse overheid toe?


 


 


 

Jan Penris
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...