Allemaal Antwerpenaar”

Allemaal Antwerpenaar” campagne is zoveelste vrijblijvende-multiculcampagne waarbij enkel rechten en nooit de plichten worden beklemtoond

Vlaams Belang verzet zich tegen meld discriminatie kliklijn van stadsbestuur

Filip Dewinter: ““Antwerpen is niet zomaar van iedereen. Antwerpen is er voor diegenen die hun lot aan onze Vlaamse en Europese gemeenschap willen verbinden, onze manier van leven omarmen en onze taal spreken”.

Het Vlaams Belang Antwerpen is niet te spreken over de vandaag door het stadsbestuur gelanceerde campagne “Allemaal anders, allemaal Antwerpenaar”. Deze zoveelste multicul-campagne beklemtoont niet alleen het engagement van het stadsbestuur tegen racisme en discriminatie maar stelt ook duidelijk diversiteit voor als het na te streven doel. “Antwerpen is er voor iedereen” verklaren de Schepen Marinower en Bachar in koor. In plaats van Antwerpen te profileren als een Vlaamse en Europese stad wordt opnieuw het multi-culturele model als naar voor geschoven.

Op geen enkel moment wordt op de website www.allemaalantwerpenaar.be beklemtoont – of zelfs nog maar vermeld – dat Antwerpen een Vlaamse en Europese stad is en dat wie naar hier komt of hier als vreemdeling of allochtoon verblijft, zich moet aanpassen aan de Vlaamse en Europese normen en niet omgekeerd.

Filip Dewinter: “Deze campagne wekt opnieuw verkeerdelijk de indruk dat Antwerpen vrijblijvend van iedereen is en dat iedereen zijn goesting mag doen al naarg elang het hem of haar goed uitkomt. Door Antwerpen voor te stellen als een “stadsgemeenschap” (zogenaamd urban tribe naar Amerikaans model) wil men de melting-pot creëren waarbij alle banden met het verleden, met de eigen geschiedenis, met de volksgemeenschap, met de waarden en normen van onze natie, van onze cultuur en beschaving worden doorgeknipt. Na het vervangen van het Antwerpse heraldische stadswapen door het modernistische ‘A’-logo moet daar nu ook nog het “Allemaal anders, allemaal Antwerpenaar”-verhaal bij. Blijkbaar wil men van de “Antwerpse stadsgemeenschap” (wat dat ook moge zijn) … een soort van multi-etnische en multiculturele subcultuur maken waarbij iedereen los van elkaar en zonder éénduidig cultureel referentiepatroon zijn eigen ding doet. Het Vlaams Belang blijft pleiten voor een maatschappijmodel met een minimum aan gemeenschappelijke regels en afspraken,  ingebed in onze cultuur, beschaving en manier van leven.”

Filip Dewinter: “Het is onwaarschijnlijk dat socialisten en liberalen bij monde van Schepen Bachar en Marinower als woordvoerders van het multi-culturele model “Allemaal anders, allemaal Antwerpenaar” naar buiten treden terwijl de N-VA die zichzelf een Vlaams-nationale partij noemt, in alle talen zwijgt. Het identiteits- en gemeenschapsdiscours van de N-VA en van N-VA voorzitter Bart De Wever worden met deze campagne compleet en totaal onder de mat geveegd. Uiteraard is iedereen met een groot hart voor Antwerpen welkom in onze stad maar iedereen moet ook beseffen dat hij of zij zich moet aanpassen en ondergeschikt maken aan onze waarden en normen. Antwerpenaar onder de Antwerpenaar zijn of worden, betekent ook Vlaming onder de Vlamingen zijn of worden en Europeaan onder de Europeanen zijn of worden. Antwerpen staat niet los van Vlaanderen noch van Europa. De campagne doet net het omgekeerde vermoeden”

Filip Dewinter: “Opmerkelijk is dat op de website www.allemaalantwerpenaar.be ook een discriminatie-kliklijn wordt geopend. Via het meldpunt “meld discriminatie” kunnen burgers andere burgers verklikken om discriminatie te melden. Vlaams Belang vraagt zich trouwens af hoeveel heel deze campagne feitelijk gekost heeft? Blijkbaar loopt de campagne tot 2024 en wordt in maart nog een tweede campagne tegen discriminatie opgestart. In een interview met “Gazet van Antwerpen” zeggen de Schepen Bachar en Marinower dat “Opkomen voor uw eigen rechten hand in hand gaat met het opkomen voor de rechten van een ander”. Wanneer zal het stadsbestuur in deze stad eindelijk eens duidelijk maken dat wie rechten heeft ook plichten heeft? Bijvoorbeeld de plicht tot inburgering, het spreken van onze taal en het respecteren van onze manier van leven, waarden en normen. Deze campagne s urft mee op de golven van de tijd zonder ook maar ergens het verschil te maken. Een zoveelste toegeving van de N-VA om links-liberale en progressieve partijen zoals de s.pa en Vld aan boord te houden in deze onnatuurlijke coalitie.”

Gemeenteraadslid Filip Dewinter zal burgemeester Bart De Wever over deze campagne tijdens de eerstvolgende gemeenteraad interpelleren.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...