Aantal in Antwerpen uitgeschreven GAS-boetes blijft toenemen

In antwoord op een schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Anke Van dermeersch gaf burgemeester Bart De Wever cijfers vrij met betrekking tot het aantal in Antwerpen uitgeschreven GAS-boetes. Uit de cijfers blijkt dat het aantal GAS-boetes net zoals de voorbije jaren in 2012 opnieuw is toegenomen. In 2010 werden 16.700 GAS-boetes uitgeschreven, in 2011 21.507 en in 2012 22.437.  Onbetwist kampioen van de GAS-boetes is de wijk 2060, waar in 2012 maar liefst 5.847 GAS-sancties werden uitgeschreven, meer dan één vierde van het totale aantal in de stad uitgeschreven boetes.

De burgemeester bezorgde Anke Van dermeersch ook een top 10 van vormen van overlast die bestraft worden door middel van GAS-sancties. Uit de cijfers (2012-2013) blijkt dat ‘sluikstort’ goed voor 8.767 vaststellingen met kop en schouders boven de andere vormen van overlast uitsteekt.  Na sluikstort werden in deze volgorde ‘ontlasten’ (1577 keer), ‘overtreding alcoholverbod’ (1525 keer), ‘boomcars’ (1259 keer), ‘brand- en paniekrisico’s’ (1175 keer), ‘nachtlawaai’ (1172 keer), ‘private ingebruikname van de openbare weg’ (1075), ‘bedelen op de openbare weg’ (1043 keer), ‘niet reglementaire aanbieding van bedrijfsafval’ (1023 keer) en ‘zoeken naar drugs ‘(713 keer) het meest bestraft via GAS-boetes.

Het Vlaams Belang is vanzelfsprekend voorstander van de GAS-sancties. Anderzijds zijn de GAS-sancties de voorbije jaren misschien wel te veel uitgegroeid tot het enige antwoord van het stadsbestuur op bepaalde overlastproblematieken. Het is niet omdat er meer GAS-boetes worden uitgeschreven dat de overlast daarom ook meteen efficiënt bestreden wordt.  Uit eerdere cijfers blijkt overigens dat een significant deel van de GAS-boetes nooit betaald wordt.

Anke Van dermeersch: “Dat de GAS-sancties geen afdoend antwoord bieden op bepaalde overlastproblematieken blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat het volume opgehaald sluikstort zich de voorbije jaren stabiliseerde op ongeveer 500 ton per maand en niet significant daalt ondanks het hoge en alsmaar stijgende aantal GAS-boetes. Volgens het Vlaams Belang dient bij sluikstort in geval van recidive (derde vaststelling), het gerecht te worden ingeschakeld, waarbij ook andere (bv. taak-) straffen moeten kunnen worden opgelegd .”

Ook dient de vraag gesteld of GAS-boetes wel een afdoend antwoord kunnen bieden op problematieken als  druggebruik en bedelen. Anke Van dermeersch: “Dienen zware druggebruikers niet eerder verplicht te worden een ontwenningskuur te volgen in plaats van een GAS-boete opgelegd te krijgen, die in veel gevallen allicht niet zal worden betaald?  Blijven GAS-boetes van bedelaars niet voor het merendeel onbetaald? Op personen zonder wettig verblijf – zoals er alleen al in de wijk 2060 duizenden verblijven – maken GAS-boetes allicht ook weinig indruk. In plaats van een GAS-boete is een kordaat uitzettingsbeleid hier op zijn plaats.”

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...