64,4% van OCMW-klanten zijn asielzoekers en geregulariseerden

Antwerpen is OCMW van de wereld

Van de 7.862 financiële steundossiers van het Antwerps OCMW zijn er 4.946 van asielzoekers en geregulariseerden. Tweederde van de Antwerpse steuntrekkers heeft dus een speciaal verblijfsstatuut. Er bieden zich het laatste jaar gemiddeld 120 nieuwe gezinnen per maand aan met een aanvraag tot financiële steun. Van de 7.168 Antwerpse dossiers die in het kader van de algemene regularisatie van eind 2009 werden ingediend is nog maar een klein deel door de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel behandeld. Toch klopten er al 726 geregulariseerden aan voor steun bij het Antwerps OCMW. In vele dossiers in het kader van de algemene regularisatie blijkt dat er massaal gefraudeerd is met valse arbeidscontracten. Zodra de papieren in orde zijn, worden de geregulariseerden ontslagen en komen ze aankloppen bij het OCMW. Er is ook een grote toestroom van Nederlandse en Spaanse Marokkanen richting Antwerpen. Zij denken dat ze in Antwerpen gemakkelijker steun zullen trekken dan in andere Europese landen. Ze hebben overigens gelijk. Antwerpen is het OCMW van de wereld aan het worden.

Philippe Van der Sande
Fractievoorzitter OCMW-raad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...