41% van de criminelen in Antwerpen zijn vreemdelingen; 1 op 10 van de gevatte daders van criminaliteit is jonger dan 18 jaar

Nationaliteit

In totaal werden er in 2020 14.013 gevatte daders geregistreerd. In Antwerpen zijn 41% van de gevatte daders van criminele feiten vreemdelingen. In totaal zorgden 5.589 vreemde daders voor meer dan 15 criminele feiten per dag het afgelopen jaar. 25,30% (3.550 daden) van de feiten werd gepleegd door niet-EU-burgers en 15,7% (2.039 daden) werd gepleegd door Europese vreemdelingen. Het percentage criminele feiten gepleegd door Belgen bedraagt 59% (8.266 daden)

In 2020 was er bij burgers met Belgische nationaliteit 1 gevatte crimineel per 51 inwoners. Bij Europese vreemdelingen in onze stad was dit 1 gevatte crimineel per 36 inwoners; bij niet-EU-vreemdelingen maar liefst 1 op 16. De criminaliteitsratio bij niet-Europese vreemdelingen ligt dus meer dan 3 maal zo hoog dan bij Belgen.

De top tien van gevatte daders per nationaliteit (2020)

  1. Belgen     8.266 (58,9%)
  2. Marokkanen        832 (5,9%)
  3. Nederlanders      757 (5,4%)
  4. Polen                     386 (2,8%)
  5. Roemenen            304 (2,2%)
  6. Fransen                221 (1,6%)
  7. Afghanen             197 (1,4%)
  8. Spanjaarden       190 (1,4%)
  9. Serven                 165 (1,2%)
  10. Algerijnen          161 (1,2%)

Leeftijd

Alarmerend is het feit dat afgelopen jaar bijna 10% van de gevatte daders van criminaliteit in Antwerpen in 2020 jonger zijn dan 18 jaar (9,2%). Dit betekent dat 3 tot 4 criminele feiten per dag , waarvan de dader gevat werd, door minderjarigen werd gepleegd.

Voor wat de korpsprioriteiten betreft, betekent dit dat 6,8%  (257 daden) van de gevatte daders van drugdelicten, 9,4% (303 daden) van de gevatte daders van lichamelijk geweld, 9,5% (14 daden) van de gevatte daders van woninginbraak en 12,3% (589 daden) van de gevatte daders van overige criminaliteit worden gepleegd door personen jonger dan 18 jaar.

41% van de gevatte daders in 2020 in Antwerpen zijn jongeren tussen de 18 en de 29 jaar. Zo zijn 59% (2.287 daden) van de gevatte daders van drugdelicten tussen de 18 en de 29 jaar, 31,6% (50 daden) van de gevatte daders van fietsdiefstallen tussen de 18 en de 29 jaar, 36,1% (1.163 daden) van de gevatte daders van lichamelijk geweld tussen de 18 en de 29 jaar, 30,6% (45 daden) van de gevatte daders van woninginbraak en 42% (787 daden) van de gevatte daders van overlast tussen de 18 en de 29 jaar.Meer dan de helft van alle gevatte daders in 2020 is jonger dan 30 jaar.

Filip Dewinter: “Etnische registratie blijft taboe”

“Vreemdelingencriminaliteit blijft in Antwerpen een taboeonderwerp. Nochtans blijkt dat 41% van de gevatte daders in 2020 in Antwerpen vreemdelingen zijn, terwijl Antwerpen “slechts” 21% vreemdelingen op het totaal van haar bevolking telt.

Het Vlaams Belang wil in Antwerpen een etnische registratie van de gevatte daders van criminaliteit realiseren. Dit betekent dat bij gevatte daders van criminaliteit telkens genoteerd wordt of er bijvoorbeeld sprake is van de dubbele nationaliteit. Aangezien de dubbele nationaliteit niet wordt geregistreerd, worden al de gevatte daders met dubbele nationaliteit als Belgisch dader geregistreerd. De cijfers i.v.m. vreemdelingencriminaliteit verstrekt door het Antwerpse stadsbestuur schetsen dan ook een onvolledig beeld van situatie. Vergeten we overigens ook niet dat jaarlijks tienduizenden (ca. 30.000 per jaar) vreemdelingen de Belgische nationaliteit verwerven.”

Filip Dewinter: “Jongerencriminaliteit alarmerend”

“Bijna één op de tien van de gevatte daders van criminele feiten in 2020 in Antwerpen zijn jonger dan 18 jaar. Zelfs meer dan de helft van de daders van criminele feiten (50,4%) zijn jonger dan 30 jaar. Een gevaarlijke evolutie! Deze jonge boefjes dreigen op te groeien tot ervaren criminelen: zij zullen de criminaliteit van de toekomst gestalte geven. De criminaliteit in Antwerpen is grotendeels in handen van jongeren met alle gevolgen van dien. Strengere straffen en een ontradingsbeleid bij jongeren in het onderwijs zijn noodzakelijk om jongeren weg te houden van de criminaliteit.”

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...