Persco VB

40 jaar Vlaams Blok/Vlaams Belang: Al 40 jaar de partij van ’t Stad!

In 2021 is het precies 40 jaar geleden dat het Vlaams Blok/Vlaams Belang met een werking in Antwerpen van start ging. De Antwerpse afdeling van het Vlaams Blok werd opgericht in 1981. De startvergadering vond plaats in het allereerste secretariaat van het Vlaams Blok, in de Lange Altaarstraat te Antwerpen. Onder leiding van Antwerps kopstuk Filip Dewinter gaf VB Antwerpen een persconferentie.

Geflankeerd door Antwerps gemeenteraadslid en senator Anke Van dermeersch en Antwerps fractieleider Sam van Rooy, hield Filip Dewinter een uitgebreide uiteenzetting over 40 jaar Vlaams Blok/Vlaams Belang: de ontstaansgeschiedenis, de verkiezingsoverwinningen, belangrijke gebeurtenissen, de obstakels en de politieke toestand van het moment kwamen aan bod. Hieronder vindt u de spreektekst van de toespraak van Filip Dewinter:

Bij de verkiezingen van 17 december 1978 kwam het Vlaams Blok, als een kieskartel tussen VNP (Vlaams Nationale Partij van Karel Dillen) en de VVP (Vlaamse Volkspartij van Lode Claes) op met een eigen lijst. Partijvoorzitter Karel Dillen werd als enige in Antwerpen verkozen. Pas op 28 mei 1979 werd het Vlaams Blok officieel opgericht. Bij de verkiezingen in 1981 en 1985 behield Karel Dillen zijn zetel in Antwerpen. In 1987 treedt Karel Dillen af als Kamerlid ten voordele van Gerolf Annemans. Pas op 13 december 1987 zou het Vlaams Blok (in Antwerpen) een tweede Kamerzetel binnenhalen voor Filip Dewinter. 

Tocht door de Antwerpse woestijn…

Het Vlaams Blok diende voor het eerst lokale lijsten in voor de gemeenteraadsverkiezingen van 10 oktober 1982. Dit gebeurde in slechts 28 gemeenten maar uiteraard lag de klemtoon op Antwerpen. Uiteindelijk zou het Vlaams Blok alleen in Antwerpen kiezers mobiliseren. De partij behaalde 16.528 stemmen, 5,2 % en 2 zetels in de Antwerpse gemeenteraad: Eric Deleu en Piet Mulder. 

Cordon sanitaire

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 9 oktober 1988 volgt de doorbraak. Het Vlaams Blok behaalde eensklaps 17,7% en wordt de derde partij van de metropool met 10 op 55 zetels. Socialistisch Burgemeester Bob Cools ergert zich blauw aan het Vlaams Blok. Hij weigert de naam van het Vlaams Blok uit te spreken en heeft het steevast over “het fenomeen”. De Antwerpse doorbraak bij de gemeenteraadsverkiezingen inspireren in 1988 Agalev-er Jos Geysels tot het vormen van het fameuze “cordon sanitaire”, een politiek akkoord tussen alle partijen waarbij elke samenwerking met het Vlaams Blok uitgesloten werd. 

De zenuwachtigheid van de traditionele partijen was gerechtvaardigd want op 24 november 1991 volgt voor het Vlaams Blok de échte doorbraak. De partij behaalt 10,4 % en 405.247 kiezers goed voor 12 zetels. In de Antwerpse kieskring behaalt het Vlaams Blok 19,41%. 

Filip Dewinter: Onze kernboodschap, namelijk ‘Eigen volk eerst’ of ‘Eerst ons mensen’, hebben wij nog nooit verloochend en zullen wij ook nooit verloochenen. En daarvoor worden wij vandaag meer dan ooit beloond.”

De wil van het volk …

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1994 behaalt het Vlaams Blok in Antwerpen met voor het eerst Filip Dewinter als lijsttrekker 28 % en 18 verkozenen. In 2000 klimt het Vlaams Blok in Antwerpen naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen naar 33% en behaalt 20 zetels. Bijna absolute meerderheden werden behaald in Merksem, Hoboken en Deurne.  Na het VISA-schandaal moet Dewinter het opnemen tegen burgemeester Patrick Janssens. Enkele maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen schoot Hans Van Themse verschillende mensen neer op straat. Deze moordpartij werd onrechtstreeks in de schoenen van het Vlaams Blok geschoven met als gevolg dat Janssens het nipt haalde van Dewinter bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2006. Niettemin behaalde het Vlaams Belang een monsterscore van 33% en stemde 1 op 3 van de Antwerpenaren op het Vlaams Belang. 

Filip Dewinter: “Men deed alsof ik de munitie van Van Themse had geleverd. Ongetwijfeld heeft dat een grote impact gehad op het verkiezingsresultaat.” 

Rattenvanger Van Hamelen

In 2012 sloeg de cordon-moeheid toe bij de kiezers van het Vlaams Belang. Bart De Wever kan profiteren van het decennialange werk gepresteerd door het Vlaams Blok/Vlaams Belang. Het Vlaams Belang zal bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2006 tweederde van zijn kiezers zien vertrekken richting N-VA.

Filip Dewinter: “Met de valse belofte van een beleid zonder socialisten lijmde De Wever als een electorale rattenvanger van Hamelen de Vlaams Belang-kiezers. In 2018 zou blijken dat De Wever de socialisten zonder boe of ba opnieuw aan boord zou hijsen.” 

Aan de kant van het volk!

Via een uitgewerkt net van buurt- en wijkcomitées, het inspelen op lokale buurt- en wijkproblemen en de permanente en manifeste aanwezigheid op buurt- en wijkniveau is het Vlaams Blok/Vlaams Belang er in de jaren ‘90 en begin 2000 in geslaagd om de aandacht te vestigen op de grootstedelijke problematiek (criminaliteit, verloedering en verkrotting; immigratie-overlast en islamisering, sluikstort en graffiti, drugs,…). Op deze manier slaagt het Vlaams Blok/Vlaams Belang erin om het politieke debat naar zich toe te trekken.

Filip Dewinter: “Vooral in Antwerpen is het Vlaams Blok/Vlaams Belang verveld van zweeppartij naar beleidspartij. Met uitgewerkte programma’s en concrete beleidsvoorstellen werd een alternatief opgebouwd voor het bestaande (socialistisch) beleid.” 

Polarisering dankzij cordon sanitaire

Het cordon sanitaire heeft – ongewild – in Antwerpen geleid tot een polarisering in het voordeel van het Vlaams Blok. Aan de ene kant was er het stadsbestuur, een kluwen van zogenaamde “democratische partijen” met een onduidelijk beleid, en aan de andere kant het Vlaams Blok met een krachtig en duidelijk alternatief. Dat de oppositie gereduceerd werd tot 1 partij was grotendeels het gevolg van het cordon sanitaire. Vlaams Blok versus het stadsbestuur is altijd al een ideaal scenario voor het Vlaams Blok/Vlaams Belang gebleken. 

Ideologische overwinningen van het Vlaams Blok versus electoraal opportunisme N-VA

De échte politieke overwinningen werden in Antwerpen geboekt door het Vlaams Blok, niet door de N-VA. Het Vlaams Blok kon in de jaren ’90 en begin 2000 traditionele linkse en progressieve arbeiders-kiezers overhalen om massaal voor een rechts-nationalistische partij te kiezen. Meer dan 25 jaar lang heeft het Vlaams Blok/Vlaams Belang de SP.a in Antwerpen electoraal kaalgeplukt en het socialistisch kiezerskorps overtuigd om een identitair en rechts programma te onderschrijven.

Filip Dewinter: “Tegenover de ideologische overwinningen van het Vlaams Blok staat in Antwerpen het electoraal opportunisme van de N-VA.” 

Het burgemeesterschap van Bart De Wever is enkel en alleen mogelijk gemaakt dankzij het decennialange voorbereidend werk van het Vlaams Blok/Vlaams Belang. Terwijl het Vlaams Blok/Vlaams Belang als een politieke bulldozer het pad heeft geëffend, is de N-VA de kat uit de boom blijven kijken. De cordon-moeheid, de afkeer van het potverterende Antwerpse socialisme en het feit dat N-VA en Vlaams Belang electoraal communicerende vaten zijn heeft ervoor gezorgd dat De Wever zonder veel moeite de Vlaams Belang-kiezers kon binnenhalen. 

Bart De Wever grootste verdienste is om in 2006, vlak voor de verkiezingen, uit de anti-Vlaams Belang-coalitie te stappen, de Vlaams Belang-kiezers te verleiden met de belofte een einde te maken aan meer dan zestig jaar socialistische dictatuur in Antwerpen om … vervolgens in 2018 de SP.a terug aan boord te hijsen.

Filip Dewinter: “Wij hebben de geesten doen rijpen. De geschiedenis zal uitwijzen dat het Vlaams Blok/Vlaams Belang als ijsbreker heeft gefungeerd terwijl de N-VA veilig in de haven zat te wachten tot het ijs was gebroken.” 

Politieke cultuur, veiligheidsbeleid, ruimtelijke ordening…: Politieke stempel op Antwerpen!

Filip Dewinter: “Het Vlaams Blok/Vlaams Belang drukte ook een belangrijke politieke stempel op Antwerpen. Het Vlaams Blok/Vlaams Belang zette niet alleen het vreemdelingen-, asiel en islamiseringsprobleem aan de politieke agenda maar het Vlaams Blok was tevens verantwoordelijk voor het uitlokken van de VISA-crisis die ook de politieke cultuur in Antwerpen grondig heeft gewijzigd.” 

Het feit dat het Vlaams Blok/Vlaams Belang is blijven hameren op de onveiligheid en de toenemende criminaliteit heeft onder andere gezorgd voor een grondige verandering van het stedelijke politie- en veiligheidsbeleid. Ook op het vlak van decentralisering, burgerparticipatie, ruimtelijke ordening en sociaal beleid heeft het Vlaams Blok/Vlaams Belang een belangrijke invloed op het beleid gehad. 

Ruk naar rechts…

Filip Dewinter: “40 jaar lijkt lang, zeker wanneer een mensenleven het referentiekader is, maar is in de politieke geschiedenis van een land slechts een flits, een momentopname. In die 40 jaar is het Vlaams Blok/Vlaams Belang erin geslaagd om in een socialistische stad zoals Antwerpen een ruk naar rechts te realiseren.” 

De thema’s van het Vlaams Blok/Vlaams Belang (immigratie, onveiligheid/drugs, verloedering, criminaliteit, politieke cultuur, islamisering, …) beheersen meer dan ooit de politieke agenda. Alhoewel Bart De Wever burgemeester is van Antwerpen, beheerst het Vlaams Belang de politieke agenda. Op bijna een halve eeuw tijd is Antwerpen van een rood bastion waar de SP.a heer en meester was veranderd in een metropool waar de linkse en progressieve krachten werden geminoriseerd en gemarginaliseerd. De kans dat links – omwille van de etnische demografische situatie – een come back maakt is niet denkbeeldig. Het is aan het Vlaams Belang om het verschil te maken en een dam op te werpen tegen de multiculturalisering en islamisering van onze stad. 

Filip Dewinter: “Wij zijn Vlaams Antwerpen en daar zijn we inderdaad trots op! Nooit zullen we een minderheid in eigen stad zijn of worden.”

Antwerps fractieleider Sam van Rooy sloot af met enkele pittige citaten:

“Terwijl wij nog nooit aan het beleid hebben mogen deelnemen, zijn er van dat zogenaamde verschrikkelijke 70 Puntenplan al ettelijke punten geheel of gedeeltelijk gerealiseerd. Wij zijn de ideeënstrijd aan het winnen.”

“Wij zeggen al 40 jaar hetzelfde. Dat klinkt misschien saai of zelfs negatief, maar het tegendeel is waar. Want vandaag worden wij door de mensen beloond om zo consequent te zijn. Hypocrisie is immers het handelsmerk van de traditionele partijen, die eerst A zeggen en vervolgens B, of die eerst A zeggen en vervolgen B doen.”

“In de peilingen zijn wij al meer dan anderhalf jaar de allergrootste partij van Vlaanderen, maar het belangrijkste is ons kiespotentieel, dat met 40% groter is dan ooit. Niet minder dan 4 op de 10 Vlamingen zou dus op het Vlaams Belang kunnen stemmen.”

“Onderzoek toont aan dat vandaag maar liefst één derde van onze kiezers jonger is dan 34 jaar, dat is ongezien. De toekomst van het Vlaams Belang is verzekerd.”

U kunt de volledige persconferentie herbekijken via deze link: https://www.facebook.com/fdwvb/videos/3858430994209948

Meer info over de tentoonstelling “40 jaar Vlaams Blok/Vlaams Belang Antwerpen” vindt u hier terug.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...