Car overturned and burned

3943 dagen werkonbekwaamheid bij Antwerpse politieagenten per jaar wegens feiten van agressie tegen de Antwerpse politie

Filip Dewinter: “Agressie tegen agenten moeten in alle gevallen vervolgd worden zonder enige toegeving te doen aan de wettelijke strafverzwaring. Geen minnelijke schikking, maar daadwerkelijke vervolging”.

In antwoord op een vraag gesteld door gemeenteraadslid Filip Dewinter werden door burgemeester Bart De Wever de cijfers in verband met agressie tegen politieagenten vrijgegeven.  Sinds 2019 registreert de PZA (lokale politiezone Antwerpen) de oorzaak van elk geval van arbeidsongeschikt heid.  In 2019 waren 35% van alle arbeidsongevallen te wijten aan agressie tegen de politie, goed voor 146 feiten. Het betreft in totaal 3943 dagen van werkonbekwaamheid, of een gemiddelde van 37,2 dagen werkonbekwaamheid per dossier van de 106 aangehaalde feiten met werkonbekwaamheid tot gevolg.

In 2019 werden in Antwerpen in totaal 526 gevallen van agressie tegen politieagenten vastgesteld. Meer bepaald 257 gevallen van weerspannigheid, 81 keer opzettelijke slagen en/of verwondingen, 55 maal smaad, 24 feiten van gewapende weerspannigheid en tenslotte 109 diverse feiten die onder een andere misdrijfkwalificatie vallen. (de categorie ‘overige feitkwalificaties’ omvat voornamelijk feiten waarbij leden van de PZA mondeling of fysiek aangevallen worden tijdens interventies voor feiten die ondereen andere misdrijfkwalificatie geregistreerd worden)

Deze cijfers zijn ten opzichte van 2018 niet ingrijpend gewijzigd.  Ook voor de eerste negen maanden van 2020 blijven de cijfers in de lijn van de vorige jaren te liggen.

Filip Dewinter“ De autoriteit en het gezag van de politie wordt zeker in steden zoals Antwerpen door sommigen steeds meer in vraag gesteld. Agressie, en fysiek geweld in het bijzonder tegen agenten moet extra zwaar bestraft worden. Ook de hetze van extreem links en antifa tegen de politie zorgt ervoor dat sommige jongeren de politie als ‘de vijand’ zien.  Het antwoord van het korps en de burgemeester kan er alleen maar in bestaan om ieder feit van agressie tegen de politie consequent door te spelen aan het parket.  Agressie tegen agenten moeten in alle gevallen vervolgd worden zonder enige toegeving te doen aan de wettelijke strafverzwaring.  Geen minnelijke schikking, maar daadwerkelijke vervolging.  Tevens dient de burgemeester zich  burgerlijke partij te stellen.  Het is in ieder geval een goede zaak dat de Antwerpse burgem eester zich consequent burgerlijke partij stelt bij agressie tegenover zijn politiekorps.”

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...