1 op 7 (2011) en 1 op 5 (2010) gevatte daders in Antwerpen zijn minderjarig (-18 jaar)

Aantal gevatte daders daalt terwijl het aantal geregistreerde criminele feiten stijgt.
 
Uit cijfers van de Antwerpse politie, opgevraagd door Antwerps gemeenteraadslid Filip Dewinter, blijkt dat het aantal minderjarige gevatte daders van criminele feiten alarmerend hoog is. In 2011 waren 1 op 7 van de gevatte daders minderjarig (-18). Op een totaal van 14.652 gevatte daders waren er 2.012 minderjarig.11 van de daders waren jonger dan 12 jaar, 988 waren tussen 12 en 15 jaar oud en 1.013 waren tussen 16 en 17 jaar. In 2010 waren 1 op 5 van de gevatte daders minderjarig (22 daders jonger dan 12, 1.266 tussen 12 en 15 jaar en 1.489 tussen 16 en 17 jaar). Op een totaal van 15.250 gevatte daders waren er 2.777 jonger dan 18 jaar.
 
Voor wat betreft de jongste 5 jaar (2007-2011) waren gemiddeld 1 op 7 van de gevatte daders minderjarig. Opvallend is tevens dat terwijl het aantal geregistreerde criminele feiten alsmaar toeneemt terwijl het aantal gevatte daders de jongste 3 jaar systematisch daalt. Op 3 jaar tijd (2009-2011) stijgt het aantal geregistreerde criminele feiten met 5%, terwijl het aantal gevatte daders daalt met 5% van 15.452 gevatte daders in 2009 naar 14.652 in 2011.
 
41,5% van de gevatte daders in Antwerpen (2011) is jonger dan 25 jaar (6.075 op 14.652). In 2010 liep het aantal daders jonger dan 25 jaar op tot 44% (6.757 op 15.250). Tijdens de periode 2007-2011 was 42,4% van de gevatte daders jonger dan 25 jaar. Het feit dat bijna de helft van de criminele feiten door jongeren wordt gepleegd, is meer dan verontrustend. De kans op recidive is immers groot. Deze jongeren zijn de criminelen van de toekomst. Hun aantal neemt overigens bijna jaarlijks toe (een stijging van 5.775 gevatte daders jonger dan 25 jaar in 2007 naar 6.074 in 2011).
 
Een harde en efficiënte aanpak van de jeugd- en jongerencriminaliteit dringt zich dan ook op. Het Vlaams Belang eist de dringende invoering van het jeugdsanctierecht,  de oprichting van een jeugdgevangenis in Antwerpen, een verlaging van de strafrechtelijke minderjarigheid naar 16 jaar en de sanctionering van de ouders naar aanleiding van spijbelen en geweld op school.
 
 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...