1 op 10 slachtoffers van criminaliteit in Antwerpen zijn minderjarig, 10.173 slachtoffers van lichamelijk geweld in Antwerpen tijdens Coronajaar

Omvang  

Uit cijfers die Filip Dewinter opvroeg bij het stadsbestuur blijkt dat er in 2020, 31.370 slachtoffers werden geregistreerd. Dit betekent dat het afgelopen jaar bijna 6% van de Antwerpenaren geregistreerd werd als slachtoffer van criminele feiten. Een opmerkelijk hoog cijfer tijdens een jaar dat hoofdzakelijk gekenmerkt werd door de periode waarin de Antwerpenaar nauwelijks de deur uitkwam en alle Horeca alsook de meeste handelszaken gedeeltelijk of permanent gesloten waren.


Leeftijd  

Het gros van de slachtoffers zijn personen tussen de 30 en 45 jaar: 10.233 slachtoffers werden geregistreerd als 32,6% van het totaal.
Overzicht per leeftijdscategorie:        
Minderjarig: 10,5% of een aantal van 3.292 slachtoffers (9 slachtoffers per dag)
18-29 jaar: 23,1% of een aantal van 7.260 slachtoffers (20 slachtoffers per dag)
30-44 jaar: 32,6% of een aantal van 10.233 slachtoffers (28 slachtoffers per dag)
45-64 jaar: 24,7% of een aantal van 7.746 slachtoffers (21 slachtoffers per dag)
Plus 64: 9% of een aantal van 2.839 slachtoffers (net geen 8 slachtoffers per dag)    


Korpsprioriteiten  

Het merendeel: 10.173 (32,4%) van de geregistreerde slachtoffers, werden het slachtoffer van lichamelijk geweld .
Overzicht per korpsprioriteit:
     
Lichamelijk geweld: 10.173 slachtoffers (32,4%)
Overlast: 3.327 slachtoffers (10,6%)
Fietsdiefstal: 3.201 slachtoffers (10,2%)
Woninginbraak: 2.370 slachtoffers (7,6%)
Andere: 12.331 slachtoffers (39,3%)    


Mannen/Vrouwen  

56% of 17.656 van de geregistreerde slachtoffers het afgelopen jaar waren mannen, 44% of 13.714 geregistreerde slachtoffers was vrouw. Voor wat de opsplitsing per leeftijdscategorie en korpsprioriteit betreft, geeft dit het volgende beeld:  

Minderjarig: 1.755 mannelijke slachtoffers en 1.537 vrouwelijke slachtoffers 18-29 jaar: 3.955 mannelijke slachtoffers en 3.305 vrouwelijke slachtoffers;
30-44 jaar: 5.804 mannelijke slachtoffers en 4.429 vrouwelijke slachtoffers;
45-64 jaar: 4.662 mannelijke slachtoffers en 3.084 vrouwelijke slachtoffers;
Plus 64: 1.480 mannelijke slachtoffers en 1.359 vrouwelijke slachtoffers

Lichamelijk geweld: 5.654 mannelijke slachtoffers en 4.519 vrouwelijke slachtoffers O
Overlast: 1.961 mannelijke slachtoffers en 1.366 vrouwelijke slachtoffers Fietsdiefstal: 1.811 mannelijke slachtoffers en 1.390 vrouwelijke slachtoffers
Woninginbraak: 1.294 mannelijke slachtoffers en 1.082 vrouwelijke slachtoffers
Andere: 6.925 mannelijke slachtoffers en 5.406 vrouwelijke slachtoffers

   
Meer agressie en verruwing tijdens Covid

Filip Dewinter: “Ondanks de Coronaperiode blijft het aantal geregistreerde slachtoffers van criminaliteit in Antwerpen erg hoog: 31.370 slachtoffers. In Antwerpen had je in 2020, één kans op twintig om het slachtoffer van criminaliteit te worden. In vergelijking met de vorige jaren daalt het aantal slachtoffers en dat is ook logisch gezien het feit dat nauwelijks iemand de deur uitkwam wegens de Corona-omstandigheden.
Dat één op tien van de slachtoffers minderjarigen zijn, baart ons zorgen. Vooral het feit dat bijna 40% (10.173 registraties) van alle slachtoffers, slachtoffer zijn van lichamelijk geweld, wijst op meer agressie en verruwing van de samenleving”   


Voor verdere informatie over cijfers en statistieken:
William Van Kerckhoven
Fractiemedewerker Vlaams Belang Antwerpen 0497/904.419 william.vankerckhoven@antwerpen.be    

Luc Doms
Perswoordvoerder Vlaams Belang Antwerpen

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...