Zeven verdachten opgepakt:


Filip Dewinter: “Erkenning van de islam moet ingetrokken worden. Niet enkel fundamentalisme is een probleem. De islam zelf is het probleem”
 
 
Vandaag voerde de politie in het kader van een internationaal gerechtelijk onderzoek een tiental huiszoekingen in Antwerpen uit. Daarbij werden zeven verdachten opgepakt in het Belgisch-Marokkaanse en Russisch-Tsjetsjeense milieu. Deze huiszoekingen passen in een internationaal onderzoek naar jihadistische terreurorganisaties. Ook drie leden van Sharia4Belgium – die wilden gaan trainen in een Tsjetsjeens terreurkamp om daarna aanslagen te plegen in België – werden opgepakt.               


Filip Dewinter verwondert zich niet over de aanwezigheid van terreurverdachten en jihadisten in Antwerpen: “Wat nu gebeurt, is het gevolg van de lakse aanpak van het moslimextremisme in ons land. Brussel, maar ook Antwerpen, zijn Europese draaischijven van het internationaal moslimfundamentalisme en -terrorisme geworden. Extreme figuren mogen ons land vrij in en uit. Islamitische verenigingen met sympathieën voor jihad en terreur – zoals Sharia4Belgium – worden ongemoeid gelaten. Vanuit radicale moskeeën weerklinken probleemloos anti-Westerse en haatdragende preken. Zelfs het Antwerpse stadsbestuur vraagt advies over moslimzaken (bv. ritueel slachten) aan radicale organisaties zoals de ‘Europese Raad van Fatwa en Onderzoek’ geleid door Yusuf al-Qaradawi van de fundamentalistische moslimbroederschappen.”
 
Voor Filip Dewinter is niet alleen het islamfundamentalisme een probleem: “Door de islam te erkennen en te subsidiëren en toe te laten dat er zich in ons land een islamzuil uitbouwt, creëren we ook voor extremisten een veilige thuishaven in de vele gettowijken van de steden. Sharia4Belgium werd tot op heden afgeschilderd als een klein groepje marginalen. Het Vlaams Belang heeft steeds gewaarschuwd voor de internationale contacten van Sharia4Belgium. Reeds in het verleden riep de organisatie op tot geweld en jihad. Hoewel de organisatie nog niet zolang actief is, worden er nu drie van haar leden opgepakt in het kader van een onderzoek naar de voorbereiding van terreurdaden. Sharia4Belgium moet buiten de wet geplaatst worden. Islamitische organisaties en moskeeën moeten efficiënter gecontroleerd worden. Een lakse aanpak is niet meer aan de orde”.
 
 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...