Wekelijks agressie tegen Antwerps medisch personeel

Vlaams Belang wil centraal meldpuntpunt en harde aanpak
  
  
Zelfs medisch personeel (ambulanciers, MUG, spoed,…) blijft niet gespaard van de toenemende agressie. Dat blijkt uit het antwoord van de Antwerpse provinciegouverneur op een vraag van Vlaams Belang-provincieraadslid Dirk De Smedt. Alleen al in de provincie Antwerpen wordt gemiddeld één keer per week een hulpverlener het slachtoffer van agressie.
 
 Daarbij dient opgemerkt dat dit cijfer een rooskleurig beeld geeft en het aantal gevallen van agressie in de realiteit hoger ligt. In haar antwoord sprak de gouverneur van onderregistratie, die onder meer is te wijten aan ‘rapporteringsmoeheid’.
 
Daarnaast is er nog het feit dat er ondertussen twee meldpunten bestaan waarop agressie tegen medisch personeel kan worden gemeld. Naast het bestaande meldpunt voor de provincie Antwerpen, is er nu ook een nationale databank van de FOD Volksgezondheid. Het spreekt voor zich dat het naast elkaar bestaan van twee meldpunten niet bevorderlijk is om een totaalbeeld te krijgen van het fenomeen. Het Vlaams Belang pleit dan ook voor één centraal meldpunt waar alle gevallen van agressie tegen medisch personeel worden geregistreerd.
 
 Het belang van correcte cijfers mag niet worden onderschat. Immers: meten is weten. Daarom steunt het Vlaams Belang ook de vraag van de gouverneur om bij gevallen van agressie tegen medisch personeel steeds de risicofactoren mee in kaart te brengen. Dergelijke gegevens zijn onder meer relevant in het kader van de opleiding in het omgaan met agressiviteit, die de hulpverleners wordt aangeboden.
 
 Tot slot herhaalt het Vlaams Belang zijn pleidooi voor een harde aanpak van agressie tegen medisch personeel. “Agressie tegen personen die ten dienste staan van de gemeenschap is immers agressie tegen de gemeenschap zelf. Een lakse aanpak zendt alleen maar een signaal uit van straffeloosheid en werkt de agressie nog verder in de hand. Enkel een volgehouden beleid van nultolerantie kan de agressie tegen onze hulpverleners stoppen”, aldus raadslid De Smedt.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...