Vorstelijk verblijf in provinciehuis was overbodige en dure grap

Koninklijke suite wordt eindelijk afgeschaft

Vandaag vindt in het Antwerpse provinciehuis een rondleiding plaats langsheen overblijfselen uit een tijd die samen met het provinciehuis zullen verdwijnen. Eén daarvan is de fameuze koninklijke suite, waarin leden van de Belgische dynastie zich discreet kunnen terugtrekken tijdens een bezoek aan Antwerpen.

Uit het antwoord op een recente vraag van Vlaams Belang-provincieraadslid Jan Huijbrechts blijkt dat de koninklijke suite de voorbije twaalf jaar tijd welgeteld twee keer werd gebruikt: in 2001 door het Zweedse koningspaar tijdens een staatsbezoek en in 2007 door prins Philippe en Mathilde naar aanleiding van een vergadering van de Koning Boudewijnstichting. Met deze bezoekersaantallen wordt perfect aangetoond dat de vorstelijke verblijfplaats in het Antwerpse provinciehuis volstrekt overbodig was. Blijft alleen nog de vraag wat deze twee vorstelijke dagen de belastingbetaler (aan onderhoud, verwarming, meubilair, e.d.m.) de voorbije twaalf jaar eigenlijk hebben gekost.

Het Vlaams Belang is altijd al voorstander geweest van het afschaffen van dergelijke geldverslindende en aftandse koninklijke faciliteiten. Onze fractie is dan ook tevreden dat – zoals nog blijkt uit het antwoord op de recente vraag van Jan Huijbrechts – het koninklijk appartement niet in het programma van het nieuwe provinciehuis is opgenomen.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...