Voorstelling definitief kaaienplan

Mondelinge vraag van gemeenteraadslid Bruno Valkeniers aan schepen Van Campenhout voor de gemeenteraadszitting van maandag 29 maart 2010 betreffende het definitieve kaaienplan

Zondag 28 maart, gisteren dus, vond in de Arenbergschouwburg een infodag plaats over het kaaienplan. Massaal veel volk, goed georganiseerd en veel info. Ieder had zijn zeg en kon zijn zeg hebben, net zoals tijdens de vorige sessies in het participatieproject. De stad heeft duidelijk veel geleerd uit het BAM débacle. Op de uitnodiging die aan de fractieleiders van de gemeenteraad werd gegeven stond evenwel dat het een infodag over het definitief kaaienplan was en tijdens de infodag zelf werd te pas en te onpas definitief kaaienplan, kaaienplan en masterplan gebruikt.
Vandaar dan ook mijn eerste reeks vragen:

1. Gaat het nu om een definitief kaaienplan of niet? Hoe definitief is definitief?
2. Kan zo’n kaaienplan definitief zijn voor het in de gemeenteraad besproken en goedgekeurd is?
3. Wanneer gebeurt dit? Kan hierover dan eerst een themacommissie ingericht worden? Tijdens het vragenuurtje werden gisteren vooral vragen gesteld over de 3e krijtlijn, zijnde de mobiliteit die met het plan gepaard gaat. Maar zelfs na de infodag blijven hier vele vragen vooral met name rond het al dan niet verbinden van Zuid en Noord met één tramlijn. Of er dus hoogte beperkingen zullen zijn is niet duidelijk. Wel worden delen van de kaaien met zekerheid autoluw en andere delen autoarm. Wat mij brengt bij een reeds eerder gestelde vraag:
4. Blijft de Scheldekaai ook na de herprofilering (die in fases zal verlopen) behouden als toegangsweg voor uitzonderlijk vervoer van en naar de haven? Overslag op pontoons is geen rendabel alternatief en prijst de haven van Antwerpen uit de markt en de Kennedytunnel is gezien de beperkte hoogte van 4,7 m evenmin een gunstig alternatief. De havensector blijft vragende partij voor een ernstig antwoord of alternatief. Waar op de infodag met geen woord over gerept werd was de kostprijs en financieringswijze van heel het gebeuren. De vertegenwoordiger van Minister Crevits beperkte zich tot: “dat hangt af van de beschikbaarheid van budgetten op Vlaams en Antwerps niveau”. Vandaar mijn vraag naar die budgetten
5. Hoe zal de herprofilering van de kaaien in de verschillende fases, die 10 tot 15 jaar zullen duren, gefinancierd worden?
6. Kloppen de geruchten dat dit deel zal uitmaken van een deal binnen de Vlaamse regering om Lange Wapper Light of het Masterplan + erdoor te krijgen Op de infodag heeft stadsbouwmeester met enthousiasme het deelgebied van het droogdokkeneiland toegelicht, zeggende dat het “een unieke contemplatieve plek was met een schitterend zicht op Amerika en de kathedraal”. Van contemplatie en zicht zal echter zelfs met een Lange Wapper Light niet veel in huis komen.

Bruno Valkeniers
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...