Vlaams Belangactie : geen Far West – wel kordate sheriff !

Filip Dewinter: “Alleen zerotolerantiebeleid zal maffiageweld en criminaliteit stoppen, niet het slappe veiligheids- en lakse illegalenbeleid van Janssens”


Het Vlaams Belang voerde vandaag actie aan het De Coninckplein n.a.v. het toenemende maffiageweld in Antwerpen. Antwerpen doet spijtig genoeg haar bijnaam als “Chicago aan de Schelde” weer alle eer aan. Tijdens de actie legde Filip Dewinter er de nadruk op dat – in tegenstelling tot wat de Antwerpse burgemeester Patrick Janssens beweert – het stadsbestuur wel degelijk de mogelijkheid heeft om in te grijpen en een pro-actief beleid te voeren.

Filip Dewinter: “In Antwerpen heeft de harde aanpak van commissaris Bart Debie en zijn team aangetoond dat zerotolerantie in de praktijk wel degelijk werkt. Het Falconplein werd volledig opgekuist. In de Atheneumbuurt verdween de tippelprostitutie en het drugdealen. De Albanese maffia was zo goed als volledig verdwenen uit Antwerpen. Burgemeester Janssens vond een zerotolerantiebeleid echter niet langer noodzakelijk met alle nefaste gevolgen van dien. Burgemeester Janssens draagt met zijn laks illegalenbeleid en zijn slap politioneel beleid bij tot de toename van het maffiageweld. Het is duidelijk dat telkens het beleid de greep lost, de maffia terug opduikt. Alhoewel de stedelijke overheid niet de mogelijkheid heeft om afrekeningen in het criminele milieu te voorkomen, kan het stadsbestuur wel een klimaat creëren waarbij het voor criminelen en maffiosi van allerlei slag onaantrekkelijk wordt om hun activiteiten in Antwerpen te ontplooien”.

Filip Dewinter: “Het Vlaams Belang pleit voor een kordaat ontradingsbeleid waarbij via doorgedreven straatcontroles (op illegaliteit, wapens, drugs,…) naar Amsterdams en Rotterdams model criminelen het leven zuur wordt gemaakt. De angst moet van kamp veranderen. We moeten de criminelen pakken waar het pijn doet, in hun portemonnee. Ook de cafés en andere verzamelplaatsen waar malafide creaturen samenkomen en verzamelen moeten geviseerd en desnoods gesloten worden. Kortom een zerotolerantiebeleid tegen criminaliteit is het beste antwoord op de maffiaterreur. Het mag hier geen Far West worden, en daarvoor is er nood aan een kordate sheriff”.

Tijdens de actie van deze morgen heeft Filip Dewinter op de hoek van het De Coninckplein en de Van Arteveldestraat symbolisch een bord met verbodsteken voor wapens aangebracht. Zie foto in bijlage.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...