Vlaams Belang zegt “neen” aan de Deurnse meerjarenplanning

Donderdag werden in Deurne het budget en de meerjarenplanning voor het district goedgekeurd. Het was een marathonzitting waarbij de meerderheid (N-VA, Open VLD, CD&V) zoals gewoonlijk amper met de hakken over de sloot is geraakt (met 14 stemmen tegen 13).

Na een grondige analyse stellen wij vast dat er totaal geen visie zit achter de budgettaire meerjarenplanning voor Deurne. Meer zelfs: deze eerste meerjarenplanning van N-VA, CD&V en Open VLD is er een van lopende zaken en het in stand houden van de oude politieke cultuur. Dat geeft zelfs de sp.a toe, die zelf altijd onderdeel is geweest van de oude politieke cultuur van ‘ons kent ons’.

Zo lijkt het misschien wel een toonbeeld van inspraak dat de Deurnenaar bijvoorbeeld aan het district kan vragen om een bloemenmand in zijn straat te komen plaatsen, maar in werkelijkheid moet het vooral een gebrek aan visie en totaalbeeld van het districtscollege camoufleren. Bovendien is het een typisch voorbeeld van die typische ‘ons kent ons’-cultuur.

De Deurnenaar krijgt dus simpelweg meer van hetzelfde in plaats van de zo opgeblazen zogenaamde ‘kracht van verandering’. In de meerjarenplanning is immers niets terug te vinden van de door de N-VA gedane verkiezingsbeloften. Zo wordt het multikulbeleid in Deurne gewoonweg verdergezet. Meer nog: de subsidies voor multikulverenigingen ‘Het Pleintje’ (25.000 euro) en ‘Jes’ (20.000 euro) blijven gewoon bestaan.

Tegelijkertijd is er blijkbaar geen geld beschikbaar voor het wegwerken van gevaarlijke (zogenaamde ‘zwarte’) verkeerspunten. Men geeft immers de voorkeur aan ‘aanpassings- en instandhoudingswerken’. Het is bijvoorbeeld ook onbegrijpelijk dat er bijvoorbeeld 1,2 miljoen euro wordt uitgetrokken om de Ter Heydelaan heraan te leggen. Dat is immers nergens voor nodig, en wat het Vlaams Belang betreft zijn er voor zo veel geld vele andere prioriteiten!

Dat dit districtscollege ze niet allemaal op een rijtje heeft en het geld (in crisistijd!) door ramen en deuren kiepert, blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat er de komende jaren tienduizenden euro’s worden vrijgemaakt voor het onderhoud van buurtcentrum ‘Den Tip’, terwijl het geweten is dat Den Tip in 2014 zal worden overgedragen aan de stad Antwerpen. Een ander voorbeeld is het feit dat men maar liefst 160.000 euro wil uittrekken voor een doctoraatsthesis over de geschiedenis van Deurne (in samenwerking met de Universiteit Antwerpen). Dat zijn hallucinante keuzes, zeker in tijden van crisis. Bovendien kan iemand die de geschiedenis van Deurne wil leren kennen terecht in bibliotheken en op het internet. En als men dat dan toch echt zo’n thesis wil, waarom kan dat dan niet gewoon – gratis – aan een laatstejaarsstudent worden gevraagd?

Tekenend voor de blinde spilzucht van het huidige districtscollege is ook het feit dat men maar liefst 10.000 euro ‘op reserve’ vrijmaakt voor aanvragen van winkeliersverenigingen, maar dat voor zo’n groot bedrag er niet eens regels bestaan waaraan zulke aanvragen moeten voldoen. Wij houden reeds ons hart vast voor waar die grote som geld uiteindelijk zal terechtkomen, zeker nadat we gisteren moesten vaststellen dat dit college eerder heimelijk – als een zogenaamd ‘B-punt’ – probeerde om post factum 3.000 euro over te maken aan Winkeliersvereniging Deurne-Zuid. Deze winkeliersvereniging gaf immers een brochure (‘Deurne Bruist’) uit waarin ook reclame werd gemaakt voor de districtsschepenen. Het districtscollege van N-VA, Open VLD en CD&V probeert regelmatig de districtsraad buiten spel te zetten en inzake heikele punten de democratische controle in de kiem te smoren. Dit B-punt werd dan ook weggestemd.

Gezien deze perfide gang van zaken heeft het Vlaams Belang Deurne allerminst vertrouwen in het huidige districtscollege. Het Vlaams Belang zegt dan ook neen tegen de huidige meerjarenplanning, die niet meer is dan een voortzetting van het nefaste beleid van de afgelopen jaren.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...