VLAAMS BELANG ZAL DEPUTE HELSEN AAN UITSPRAAK HERINNEREN

IMMIGRATIE OP AGENDA PROVINCIERAAD!

 


Tijdens de begrotingsbesprekingen in de Antwerpse provincieraad stelde bestendig afgevaardigde Ludo Helsen (CD&V) dat de provincie zich in de toekomst misschien maar eens moet gaan uitspreken over dossiers die strikt bestuurlijk gezien niet tot haar bevoegdheid behoren, maar die de inwoners van onze provincie wel degelijk aanbelangen. De aanleiding hiervoor was het aanslepende debat over de Oosterweelverbinding. De uitspraak van Helsen is in ieder geval opmerkelijk, gezien het feit dat het Antwerpse provinciebestuur zulks in het verleden steevast heeft geweigerd.


 


Zo werd eerder dit jaar een motie van het Vlaams Belang, waarin de provincie werd opgeroepen om protest aan te tekenen tegen het federale spreidingsplan voor asielzoekers, onontvankelijk verklaard. Dit ondanks het feit dat onze provincie volgens dat plan zo’n kwart van de doorverwezen asielzoekers kreeg toebedeeld en dus andermaal de klos was.


 


Het beruchte spreidingsplan is ondertussen weliswaar afgevoerd; de immigratiestroom is dat allerminst en blijft maar aanzwellen. In die mate zelfs dat de voorbije weken verschillende OCMW-voorzitters – nog maar eens – aan de alarmbel trokken. Meer dan de economische crisis, blijkt de immigratie (gezinshereniging, nieuwe asielzoekers en de collectieve regularisatie van illegalen) verantwoordelijk voor de pijlsnelle toename van het aantal leefloontrekkers. De cijfers laten weinig ruimte tot interpretatie: de draagkracht van ons sociaal en maatschappelijk stelsel komt steeds zwaarder onder druk te staan.


 


Het Vlaams Belang is dan ook zinnens de meerderheid in de Antwerpse provincieraad de komende maanden aan de woorden van deputé Helsen te herinneren en zal het immigratiethema opnieuw op de agenda plaatsen. Het gaat hier immers onmiskenbaar om een dossier dat – rechtstreeks en onrechtstreeks – de inwoners van onze provincie aangaat. Als het Antwerpse  provinciebestuur werkelijk van plan is om door het innemen van duidelijke standpunten in concrete dossiers druk uit te oefenen op andere overheden, zal het daar weldra een uitstekende gelegenheid toe krijgen.


 


 


 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...