Vlaams Belang wil stopzetting gratis juridische bijstand voor illegalen

Burgemeester Janssens en OCMW-voorzitter De Coninck spreken met gespleten tong over asielbeleid

 

 

Op een schriftelijke vraag van Filip Dewinter omtrent gratis juridische bijstand aan illegalen antwoordt schepen en OCMW-voorzitter Monika De Coninck dat illegalen of personen die als illegaal een regularisatieprocedure hebben opgestart, voor hulp en bijstand in de sociale centra “plein A” en “plein B” in de Lamorinièrestraat in Antwerpen terecht kunnen.

 

Voor vreemdelingen die een betwisting hebben met de Belgische overheid rond verblijf wordt gratis rechtsbijstand voorzien. In Antwerpen is deze specifieke rechtsbijstand een samenwerking tussen de Balie, het Minderhedencentrum de Acht en het OCMW. Drie halve dagen per week stelt het OCMW een lokaal hiervoor ter beschikking in Sociaal Centrum Plein. De Balie van Antwerpen organiseert een beurtrol voor gespecialiseerde advocaten in vreemdelingenrecht. Deze juristen verschaffen basisadvies aan iedereen die vragen heeft rond vreemdelingenrecht en kunnen onmiddellijk online doorverwijzen naar een pro-deo advocaat voor wie reële nood heeft aan rechtsbijstand in het kader van een verblijfsprocedure.

 

Het Vlaams Belang is niet te spreken over deze vorm van hulpverlening aan illegalen. Wettelijk hebben illegalen enkel recht op dringende medische hulp en onderwijs voor de kinderen. In Antwerpen worden ze gedoogd als waren het legaal verblijvende burgers, mogen in het zwart werken en als ze dan alsnog problemen krijgen met de politie of de overheid krijgen ze gratis juridische hulp. Gespecialiseerde advocaten maken er tegenwoordig een spelletje van om zoveel mogelijk klachten in te dienen. Vermits de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel nu al overwerkt is, rekenen de advocaten op een snelle goedkeuring van de asielaanvraag ook al is het dossier gebaseerd op onvolledige of leugenachtige informatie.

 

Burgemeester Janssens en OCMW-voorzitter Monica De Coninck klagen om de haverklap het slechte federaal asiel- en immigratiebeleid aan. Ze trekken via de media aan de alarmbel en zeggen niet meer over de middelen te beschikken om de nieuwkomers in te burgeren met het gevolg dat de werkloosheid stijgt, het aantal leefloontrekkers stijgt, de gettowijken alsmaar uitbreiden, de kwaliteit van het onderwijs verder daalt en er steeds meer minderjarige criminelen zijn.

 

Janssens en De Coninck spreken echter met een gespleten tong.  Zelf hebben ze nooit iets gedaan om in Antwerpen het tij te keren. Burgemeester Janssens heeft de illegaliteit steeds gedoogd. Schepen De Coninck is verantwoordelijk voor het stedelijk diversiteitsbeleid dat van vreemdelingen alsmaar minder aanpassing vraagt. Nooit hebben de Antwerpse SP.a-parlementsleden gepleit voor een strenger asielbeleid in het federaal parlement. Het Vlaams Belang is de hypocriete houding van Janssens en De Coninck meer dan beu. Het enige antwoord op de oncontroleerbare immigratietoevloed is een immigratiestop invoeren en het illegalenprobleem aanpakken. Vanuit de overheid aan illegalen uitleggen hoe de wet kan omzeild worden, past niet in het rijtje positieve maatregelen om de instroom van vreemdelingen in te dijken.

Filip Dewinter,
fractievoorzitter Vlaams Belang
in de Antwerpse gemeenteraad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...