Vlaams Belang wil illegalenboot in Antwerpen

Filip Dewinter: “Centrum voor criminele illegalen is druppel op hete plaat”
 
 
Het Vlaams Belang is niet onder de indruk van het initiatief van staatssecretaris voor Asiel en Immigratie Maggie De Block om een Centrum voor criminele illegalen op te richten. Alhoewel het initiatief lovenswaardig is, blijkt bij nader toezien dat uiteindelijk slechts maximum 30 criminele illegalen in het centrum terecht kunnen. Pas eind juni 2013 zal het Centrum actief zijn. Bovendien zal het Centrum in Vottem, bij Luik, gevestigd worden, met als gevolg dat het weinig waarschijnlijk is dat criminele illegalen uit Vlaanderen in Vottem terecht zullen kunnen. Het Centrum voor criminele illegalen in Vottem is niet veel meer dan een druppel op een hete plaat. In verhouding tot het aantal in dit land verblijvende criminele illegalen is het Centrum te Vottem niet veel meer dan een symbolisch initiatief, bedoeld om de gemoederen te sussen.
 
Naar aanleiding van een mondelinge vraag van Filip Dewinter in de Senaat hieromtrent liet De Block weten dat veroordeelde criminele illegalen niet in het Centrum zullen terechtkunnen maar naar een gevangenis zullen worden doorverwezen. Enkel illegalen die veroordeeld werden en die hun straf dienen uit te zitten in hun land van herkomst zullen tijdelijk in Vottem opgesloten worden.
 
Het Vlaams Belang is van mening dat in een dergelijk Centrum voor criminele illegalen iedere illegaal die in voorhechtenis wordt genomen, alsook de illegalen die hier een veroordeling hebben opgelopen voor een crimineel feit moeten worden opgesloten. Daarom ook pleit het Vlaams Belang voor de ingebruikname van een detentieboot in Antwerpen

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...