Vlaams Belang wil geen nieuwe discotheek in stadspark

Stadspark: dagzaak ja – discotheek, neen!
 
Het Vlaams Belang heeft kennis genomen van de plannen om de afgebrande discotheek in het Stadspark herop te bouwen. Gemeenteraadslid Johan Van Brusselen zal schepen Ludo Van Campenhout hierover in de raadscommissie bevragen. Het voormalige Café Capital werd volledig in de as gelegd na een brandstichting in augustus vorig jaar. De discotheek had geen goede naam in de buurt. De zaak zorgde elk weekend opnieuw voor lawaai- en drugsoverlast en vandalisme in de omgeving van het Stadspark. Na de heropening van het nieuwe Café Capital zal dat niet anders zijn. Het Vlaams Belang begrijpt niet dat het college de heropbouw van de discotheek in het Stadspark – midden in een woonbuurt – wil toelaten.
 
Naast de veiligheidsaspecten en de veroorzaakte lawaai- en drugsoverlast wil het Vlaams Belang toch ook benadrukken dat het Stadspark bij ministerieel besluit van 21/05/2010 als monument werd beschermd. Het Stadspark is als een ‘Cultural landscape’ te interpreteren volgens de bepalingen van ICMOS (Int. Council on Monuments and Sites – Unesco) met alle gevolgen naar zorg, instandhouding & beheer van dien. Er dient ook rekening gehouden te worden met de bepalingen vervat in het internationale Charter van Firenze (The Florence Charter 1982). De plaats waar zich nu het Stadspark bevindt heeft een vrij belangrijke rol gespeeld in het Antwerps verleden. Zijn driehoekige vorm ontleent het park aan de oorspronkelijke vorm van het lunet Herentals, een vooruitgeschoven militaire vestiging in de verdedigingswal rond Antwerpen. Het oorspronkelijke parkontwerp is van de hand van F. E. Keilig ( 1827 – 1895) en werd gerealiseerd in 1867 – 1869 in Engelse stijl. Het Stadspark is een kleinschalige versie van een Londons park, een park met perspectief, vijver, heuvellandschap, rotsen, een hangbrug, te vergelijken met het Weense stadspark, of de Parijse, Berlijnse en Londonse stadsparken, die bedoeld waren voor promenades en flanerie.
 
Past een discotheek in zo’n beschermd stadspark? Volgens ons niet. Het wordt tijd dat het stadsbestuur werk maakt van de herwaardering van het Stadspark. Uiteraard met behoud van het huidige uitzicht. Van de gekke plannen om van het stadspark een tweede Spoor-Noord te maken, wordt niemand beter. Het Vlaams Belang wil het familiaal karakter van het Stadspark opnieuw ten volle beklemtonen, maar met behoud van de historische elementen. In zo’n familiaal stadspark is een taverne dat overdag open is zeker op zijn plaats. Maar van een discotheek wordt niemand beter. Bovendien is het Vlaams Belang voorstander van de sluiting van het park bij zonsondergang. ’s Nachts hoeft niemand in het Stadspark te zijn. Een park dat ’s nachts open is, is een verzamelplek voor prostitutie, drugsgebruik en criminaliteit. 
 
 
Voor meer info: Johan Van Brusselen, tel. 0472/216199
 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...