Vlaams Belang wil drugoverlast weg uit Antwerpen-Noord

De voorbije dagen was Antwerpen-Noord het toneel van ernstige incidenten tussen winkeliers die hun wijk gezuiverd wilden zien van drugoverlast enerzijds en drugdealers anderzijds. Dat het drugprobleem in Antwerpen-Noord volledig uit de hand gelopen is, heeft veel – zoniet alles – te maken met het lakse beleid dat het Antwerpse stadsbestuur de voorbije jaren heeft gevoerd. Antwerpen-Noord werd door het Antwerpse stadsbestuur beschouwd als een vuilbakwijk waar alle probleemgevallen (illegalen, drugverslaafden, daklozen, prostituees,…) werden gedumpt.

Via het creëren van ‘overlastconcentratiegebieden’ hoopt het Antwerpse stadsbestuur dat de problemen van drugoverlast, criminaliteit en illegaliteit zich niet als een inktvlek over de hele stad zouden verspreiden. Dat het kruitvat-Antwerpen-Noord eens ooit zou ontploffen lag voor de hand. Dat de problemen in Antwerpen-Noord nauwelijks nog beheersbaar zijn, heeft Patrick Janssens alleen maar aan zichzelf te danken.

Uiteraard moeten illegale drugdealers in gesloten opvangcentra worden ondergebracht en gerepatrieerd worden naar hun landen van herkomst. Veel belangrijker nog is het verplicht laten afkicken van drugverslaafden in gesloten centra. Het inplanten van open drugopvangcentra zoals de Free Clinic aan de Schijnpoortweg in Antwerpen-Noord zorgt er immers voor dat de drugproblematiek zich concentreert in deze wijk. De drugdealers zijn in Antwerpen-Noord alleen maar actief omdat hun klanten (de drugverslaafden) er een toevluchtsoord hebben gevonden.

Het Vlaams Belang pleit er voor om het opvangcentrum ‘Free Clinic’ in Antwerpen-Noord te sluiten en een gesloten centrum buiten de stad op te richten.
Samen met een doorgedreven zero-tolerantiebeleid ten aanzien van criminaliteit in het algemeen en drugs, illegaliteit en wapenhandel in het bijzonder moet
het mogelijk zijn om van Antwerpen-Noord opnieuw een leefbare stadswijk te maken.

 

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...