Vlaams Belang wil dat wildgroei aan garagebox- en eengezinswoningmoskeeën wordt gestopt

Interpellatie van raadslid Filip Dewinter aan schepen De Coninck voor de gemeenteraadszitting van maandag 24 jaunuari 2011 over het stedelijk beleid t.a.v. de wildgroei aan garagebox- en eengezinswoningsmoskeeën


 


De laatste jaren neemt het aantal moskeeën in Antwerpen toe. Officieel zouden er een veertigtal moskeeën zijn, maar over een exacte lijst incluis de garagebox- en eengezinswoningmoskeeën is er blijkbaar niet. Enerzijds hebben we een aantal grote moskeeën, zoals de moskee aan de Sint-Bernardsesteenweg die qua oppervlakte de grootste moskee van Vlaanderen wordt. Verschillende bestaande moskeeën breiden ook uit. Maar er komen ook veel kleine moskeeën bij. Steeds meer worden er stedenbouwkundige aanvragen ingediend om eengezinswoningen om te bouwen tot gebedshuis en koranschool. Dit verandert drastisch het aanzicht en het dagelijks leven in die straat en in die buurt. Een eengezinswoning wordt normaal bewoond door één gezin. Een moskee in een eengezinswoning (zoals nu bijv. in de Baltimorestraat op Luchtbal of de M. Corvensstraat in Deurne) zorgt voor een dagelijkse toestroom van tientallen mensen en op vrijdagen en feestdagen van meer dan honderd mensen in één pand. Islamitische gebedsstonden beginnen soms al om 6 uur ’s morgens en tot ’s avonds na 22 uur (vooral dan tijdens de ramadan) is er volk in de moskee.


 


Beschikt de schepen over een correcte lijst van het aantal moskeeën in Antwerpen, incluis de garagebox- en eengezinswoningmoskeeën? Heeft de schepen zicht op de verenigingen en personen die deze moskeeën leiden en beheren? Heeft de schepen een lijst van alle imams actief in Antwerpen, in het bijzonder diegenen die preken in de garageboxmoskeeën en de kleine eengezinswoningmoskeeën? Hebt u weet van de herkomst en de opleiding van alle in Antwerpen actieve imams? Bestaat er een stedelijk beleid t.a.v. deze garagebox- en eengezinswoningmoskeeën? Wordt er stelselmatig gecontroleerd als er in een buurt overlast is door een moskee in een eengezinswoning? Kan het college structureel maatregelen voorzien om tegen de wildgroei van dergelijke moskeeën een halt toe te roepen?


 


 

Filip Dewinter
Fractievoorzitter gemeenteraad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...