Vlaams Belang wil dat wildgroei aan garagebox- en eengezinswoningmoskeeën wordt gestopt

Stadsbestuur mag geen toelating meer verlenen om van eengezinswoning moskee te maken. Geen vergunning dus voor moskeeën Baltimorestraat (Luchtbal) en M. Corvensstraat (Deurne)
 
De laatste jaren neemt het aantal moskeeën in Antwerpen toe. Volgens het stadsbestuur zouden er een veertigtal moskeeën in Antwerpen zijn, maar over een exacte lijst incluis de garagebox- en eengezinswoningmoskeeën beschikt het stadsbestuur niet. Op zich al erg vreemd. Doet het stadsbestuur wel moeite om hier ernstig werk van te maken? Het Vlaams Belang meent van niet.
 
Er zijn verschillende types moskeeën in onze stad. Enerzijds zijn er een aantal grote moskeeën, zoals de moskee aan de Sint-Bernardsesteenweg die, na verbouwingen goedgekeurd door het stadsbestuur, qua oppervlakte de grootste moskee van Vlaanderen zal worden en de opvallende Pakistaanse moskee aan de Van Kerckhovenstraat in Antwerpen-Noord. Verschillende bestaande moskeeën breidden de voorbije jaren ook uit. Twee Antwerpse moskeeën zijn ondertussen erkend en worden gesubsidieerd; voor vier andere is de erkenningsprocedure lopende. Maar er bestaan ook veel kleine moskeeën. Die vragen geen erkenning aan, meestal zijn ze zelfs niet gekend bij de Moslimexecutieve.
 
Steeds meer worden er stedenbouwkundige aanvragen ingediend om eengezinswoningen om te bouwen tot islamitisch cultureel centrum, gebedshuis en koranschool. Het Vlaams Belang vindt het onaanvaardbaar dat het stadsbestuur stelselmatig toestaat dat rijhuizen worden omgebouwd tot moskeeën. De komst van een moskee in een rijhuis van een rustige woonstraat verandert drastisch het aanzicht van en het dagelijks leven in die straat en in die buurt. Een eengezinswoning wordt normaal bewoond door één gezin. Een moskee in een eengezinswoning (zoals nu bijv. in de Baltimorestraat op Luchtbal of de M. Corvensstraat in Deurne) zorgt voor een dagelijkse toestroom van tientallen mensen en op vrijdagen en feestdagen van meer dan honderd mensen in één pand. Islamitische gebedsstonden beginnen soms al om 6 uur ’s morgens en tot ’s avonds na 22 uur (vooral dan tijdens de ramadan) is er volk in de moskee. De komst van een nieuwe moskee zorgt tevens voor een versnelde islamisering van die buurt.
 
Het Vlaams Belang dringt al jaren aan op een systematische opvolging en controle van alle moskeeën. Sommige zeer radicale islamitische verenigingen kunnen nu ongestoord vanuit garageboxen en eengezinswoningen hun gif spuien op het Westen en de jonge moslims radicaliseren. Het stadsbestuur is immers hun bondgenoot. De burgemeester laat betijen.
 
Het stoppen van de wildgroei aan kleine buurtmoskeeën is zeker geen pleidooi voor de bouw van één of twee supermoskeeën. Voor één supermoskee (Sint-Bernardsesteenweg in Hoboken) heeft het stadsbestuur overigens al de nodige vergunningen gegeven. Het is enkel nog wachten op de volgende bouwaanvraag voor de bouw van twee minaretten. Supermoskeeën met minaretten zijn voor moslims hét symbool van de machtsovername in een stad. Het Vlaams Belang is voorstander van de intrekking van de erkenning van de islam. Verder moet de stedelijke overheid in eerste instantie de overlast aanpakken en tot een minimum herleiden. Het stadsbestuur moet dus steeds de kant kiezen van de buurtbewoners die geen moskee in hun straat willen. Hun bekommernissen zijn immers terecht. Maar op dit moment is het juist andersom. De islam mag overal uitbreiden; de lokale bevolking moet maar slikken of verhuizen. De wereld op zijn kop.
 
Het Vlaams Belang vraagt de burgemeester dan ook met aandrang geen toelating meer te geven voor het inrichten van moskeeën, gebedshuizen en koranscholen in garageboxen of in eengezinswoningen. Er liggen momenteel alvast twee dossiers voor: de Baltimorestraat en de M. Corvensstraat). Filip Dewinter zal hierover de burgemeester interpelleren op de eerstvolgende gemeenteraad.
 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...