Vlaams Belang vraagt stadsbestuur steun voor RAFC

Interpellatieverzoek van gemeenteraadslid Staf Wouters aan schepen Van Campenhout voor de gemeenteraadszitting van maandag 29 maart 2010 ivm de penibele situatie van de club met stamnummer 1

Dat de situatie bij R.A.F.C., beter bekend als de “Great Old”, momenteel dramatische vormen aanneemt hoeft geen betoog.
Men kon reeds lang aanvoelen dat de huidige situatie van de club niet langer houdbaar is. Onlangs nog riep de overkoepelende supportersfederatie de supporters van R.A.F.C. samen om van gedachten te wisselen en oplossingen te zoeken voor de noodlijdende club.
Reeds in 2006 richtte ik een mondelinge vraag aan dit stadsbestuur omtrent de problematiek van R.A.F.C. Echter nu vier jaar later is er nog steeds niet veel optimisme vast te stellen naar de toekomst toe. Integendeel, de club staat op de rand van verdwijnen! Het voortbestaan van deze club staat op het spel.
Reden hiervoor is een vete die ontstaan is tussen bepaalde clans binnen het bestuur van R.A.F.C. Weer is geld de inzet. Daar deze vete tussen de diverse partijen echter complexer is dan we kunnen vermoeden, roepen de supporters van R.A.F.C. nu op om de handen in elkaar te slagen teneinde het voortbestaan van deze fiere club te waarborgen.
Ontegensprekelijk heeft dit stadsbestuur in het verleden reeds vele inspanningen geleverd voor deze club, maar de supporters hebben nu allemaal de ogen gericht op derden teneinde hun club te redden.
Daarom volgende vragen:
– Bestaan er volgens de schepen mogelijkheden om vanuit de stad een helpende hand te bieden teneinde een oplossing te bieden aan de huidige problematiek die een krediet legt op het verdere voortbestaan van de club?
– Kan dit eventueel op een neutrale manier gebeuren zonder partij te kiezen voor één van de beide strekkingen binnen de club die het lot van R.A.F.C. in handen hebben?
– Kan er vanuit de stad eventueel een financiële injectie worden gegeven?
– Indien ja, kan er dan voor gezorgd worden dat er niemand beslag kan laten leggen op deze financiële hulp?
– Bestaat er vanuit de stad al een eventueel plan om die een einde kan maken aan de huidige malaise binnen de club?
– Gaat de schepen samen met dit stadsbestuur de vele signalen van de trouwe supporterskern die de club een warm hart toedragen, negeren?
– Kan de schepen mij zeggen wat er gebeurt met de gronden waarop deze club zijn thuisbasis heeft, indien zij zou verdwijnen of in vereffening gaan?
– Blijven deze gronden dan bestemd zoals het momenteel is ingekleurd, met name recreatie, of gaat men dan trachten een bestemmingswijziging door te voeren om er een gedeelte bouwgrond van te maken?

Staf Wouters
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...