Vlaams Belang vraagt rookmelders in alle sociale woonblokken

Op een vraag van gemeenteraadslid Wim Van Osselaer antwoordde Antwerps schepen van Wonen Güler Turan dat slechts in 15% van de woonblokken van huisvestingsmaatschappij Woonhaven rookdetectoren zijn voorzien in gangen en traphallen. Daarnaast zijn ook 958 woningen uitgerust met autonome rookmelders. In totaal beschikt Woonhaven over meer dan 18.000 sociale huurwoningen. Slechts een klein aandeel woonblokken of appartementen beschikt dus over een rookmelder. De laksheid waarmee Woonhaven omspringt met de plaatsing van rookmelders staat in schril contrast met de brandonveiligheid in de sociale woonblokken. Zo voldoen veel oude woonblokken woonblokken niet aan de recenter opgestelde brandveiligheidsvoorschriften: er zijn geen brandtrappen voorzien en in sommige woonblokken is soms zelfs de de toegang naar het dak afgesloten. Bovendien wordt de sociale huisvesting meer dan gemiddeld geconfronteerd met brandstichtingen en accidentele branden tengevolge van een weinig verantwoord gedrag van sommige huurders (veel drugsverslaafden en psychiatrische patiënten worden al dan niet onder begeleiding gehuisvest in de sociale huisvesting). Er is dan ook grote ongerustheid bij huurders in sommige woningblokken i.v.m. brandgevaar. Uit het antwoord bleek ook dat er in 2011 21 branden plaatsvonden in de woonblokken van Woonhaven. De totale schade was 236.700 euro. Bij de branden vielen twee gewonden. Het Vlaams Belang dringt er dan ook op aan dat Woonhaven de volgende jaren in alle sociale woonblokken rookmelders voorziet. In het antwoord vermeldt de schepen dat de prijs van een rookmelder tussen de 35 en 55 euro bedraagt. De totale kost om het ganse woningbestand uit te rusten met rookmelders bedraagt 800.000 euro. Men mag niet wachten tot er doden vallen vooraleer men hiertoe overgaat. Een mensenleven is meer waard dan 800.000 euro. Bij nieuwbouw en renovatie worden rookmelders nu reeds verplicht. Dit heeft uiteraard zijn reden. Woonhaven (dat werkt met publieke middelen) dient het goede voorbeeld te geven en alle woonblokken uit te rusten met rookmelders.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...