Vlaams Belang vraagt rookmelders in alle sociale woningen

Op een vraag van gemeenteraadslid Wim Van Osselaer
antwoordde Antwerps
schepen van Wonen Güler Turan dat slechts in 15% van de
woonblokken van huisvestingsmaatschappij Woonhaven rookdetectoren zijn voorzien
in gangen en traphallen. Daarnaast zijn ook 958 woningen uitgerust met autonome
rookmelders. In totaal beschikt Woonhaven over meer dan 18.000 sociale
huurwoningen. Slechts een klein aandeel woonblokken of appartementen beschikt
dus over een rookmelder. De laksheid waarmee Woonhaven omspringt met de
plaatsing van rookmelders staat in schril contrast met de brandonveiligheid in
de sociale woonblokken. Zo voldoen veel oude woonblokken woonblokken niet aan de
recenter opgestelde brandveiligheidsvoorschriften: er zijn geen brandtrappen
voorzien en in sommige woonblokken is soms zelfs de de toegang naar het dak
afgesloten. Bovendien wordt de sociale huisvesting meer dan gemiddeld
geconfronteerd met brandstichtingen en accidentele branden tengevolge van een
weinig verantwoord gedrag van sommige huurders (veel drugsverslaafden en
psychiatrische patiënten worden al dan niet onder begeleiding gehuisvest in de
sociale huisvesting). Er is dan ook grote ongerustheid bij huurders in sommige
woningblokken i.v.m. brandgevaar. Uit het antwoord bleek ook dat er in 2011 21
branden plaatsvonden in de woonblokken van Woonhaven. De totale schade was
236.700 euro. Bij de branden vielen twee gewonden. Het Vlaams Belang dringt er dan
ook op aan dat Woonhaven de volgende jaren in alle sociale woonblokken
rookmelders voorziet. In het antwoord vermeldt de schepen dat de prijs van een
rookmelder tussen de 35 en 55 euro bedraagt. De totale kost om het ganse
woningbestand uit te rusten met rookmelders bedraagt 800.000 euro. Men mag niet
wachten tot er doden vallen vooraleer men hiertoe overgaat. Een mensenleven is
meer waard dan 800.000 euro. Bij nieuwbouw en renovatie worden rookmelders nu
reeds verplicht. Dit heeft uiteraard zijn reden. Woonhaven (dat werkt met
publieke middelen) dient het goede voorbeeld te geven en alle woonblokken uit te
rusten met rookmelders.

Wim Van Osselaer
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...