Vlaams Belang vraagt om van 2012 Antwerps Consciencejaar te maken

Hendrik Conscience werd op 3 december 1812 in de Pompstraat 30, hartje Sint-Andries te Antwerpen geboren. Zijn vader was een Fransman, soldaat van Napoleon, maar zijn moeder was een Vlaamse. Zijn eerste pennenvruchten waren in het Frans, maar als hij aan zijn eerste roman begint vlot het niet echt en schakelt hij over naar het Nederlands.

Hendrik Conscience was een van de belangrijkste Vlaamse romanciers.  Zijn populariteit in Vlaanderen was ongekend.  Zijn bekendste boek is ongetwijfeld “De Leeuw van Vlaanderen”. Conscience werd hoogstwaarschijnlijk geïnspireerd tot het schrijven van De Leeuw van Vlaanderen na het zien van het schilderij De Groeningeslag van Nicaise De Keyser in het Antwerpse Vleeshuis. In deze roman beschrijft Conscience de Guldensporenslag die hij als achtergrond gebruikt om de liefdesavonturen te schetsen van Machteld, de dochter van Robrecht III van Béthune, met ridder Adolf van Nieuwlandt. Dit boek heeft sterk bijgedragen tot de Vlaamse bewustwording in de 19de eeuw en de groei van de Vlaamse Beweging tot in de 20ste eeuw. Met het grote succes van De Leeuw van Vlaanderen – maar ook van vele van zijn andere romans – verdiende Hendrik Conscience de titel “de man die zijn volk leerde lezen”.

 

In 1883 werd Hendrik Conscience door de stad Antwerpen geëerd met een standbeeld. De onthulling kon hij wegens ziekte niet meemaken. Hendrik Conscience overleed enkele weken later, op 10 september 1883. Zijn lichaam werd op het Kielkerkhof in Antwerpen begraven en later bij sluiting van het Kielkerkhof werd zijn grafmonument overgebracht naar het Schoonselhof.

Het Vlaams Belang stelt het stadsbestuur voor om in 2012 extra aandacht te besteden aan deze belangrijke Vlaamse schrijver. Er zijn heel wat activiteiten en initiatieven te bedenken om de 200ste verjaardag van zijn geboorte een passende luister te geven. De Hendrik Conscience-bibliotheek en het AMVC Letterenhuis lijken alvast zeer geschikte locaties voor dit Consciencejaar. De voorgeschiedenis van het Letterenhuis begint in 1899, toen de stad Antwerpen het literair archief van Hendrik Conscience kocht. In 1912 werd er met dit materiaal een grote tentoonstelling ingericht, ter gelegenheid van de honderdste geboortedag van deze schrijver. De grote belangstelling deed plannen rijzen voor een permanent Conscience-museum, maar dat kwam niet van de grond. In 1933 werd echter het Museum van de Vlaamsche Letterkunde gesticht, en ondergebracht in het oude Huis De Beukelaer aan de Minderbroedersrui. Daar was een vaste tentoonstelling over Conscience, en er werd een begin gemaakt met het verzamelen van archiefmateriaal van andere Vlaamse schrijvers.

Belangrijk is om ook de Antwerpse jongeren deze Vlaamse schrijver beter te leren kennen en te betrekken bij dit Consciencejaar.  De kennis van de Antwerpse en Vlaamse geschiedenis is bij vele Antwerpse jongeren bijzonder pover. Vanuit de figuur van Hendrik Conscience kan zeker een mooi project ontstaan die jonge Antwerpenaren bewuster maakt van het Vlaams karakter van onze stad en beter leert kennis maken met de geschiedenis van onze stad.

 

Filip Dewinter,                                                                               Bob Hulstaert,

fractievoorzitter Vlaams Belang                                                    gemeenteraadslid Vlaams Belang,

in de Antwerpse gemeenteraad.                                                   lid commissie Cultuur.

 

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...