Vlaams Belang voert actieve strijd tegen moslimextremisme en jihad

“10 voorstellen van het Vlaams Belang voor een actieve strijd tegen
het moslimextremisme en de jihad”

Persconferentie Vlaams Belang, 3 april 2013

De jihad

Een zeventigtal jongeren (vaak bekeerlingen) uit Vlaanderen strijdt momenteel in het kader van de jihad tegen het Syrische regime. Voor gans Europa is er zelfs sprake van een duizendtal jongeren. De rekrutering op vrij grote schaal van jongeren voor de jihad vormt een bedreiging voor onze democratische rechtsorde. Vandaag strijden zij in Syrië. Morgen zullen sommige jihadisten allicht geweld gebruiken tegen onze eigen samenleving in een poging om ook die te onderwerpen aan de islam.

De recrutering van jihadisten vormt slechts de top van de ijsberg van het gigantische probleem van het woekerende islamextremisme. In Europa bevindt zich een gans netwerk van vele duizenden moslimextremisten die er antidemocratische opvattingen op na houden en geweld promoten.

Het netwerk

Eén van de jongeren die door moslimextremisten werd gestrikt om als jihadstrijder te gaan vechten in Syrië is de 19-jarige moslimbekeerling Brian De Mulder die nu in moslimkringen bekend staat als “Abu Qasem Brazili”. Een film op Youtube toont aan hoe hij en andere bekeerlingen beïnvloed werden door Fouad Belkacem van Sharia4Belgium.

Belkacem is maar één van de figuren in een gans netwerk van moslimextremisten die jongeren aanzetten om geweld te gebruiken in naam van Allah. Sommige andere namen zijn inmiddels gekend: de Brusselaar Raphaël Gendron (Abdu Raouf Abu Marwa Gendron), die momenteel ook in Syrië vecht, ‘Ayachi Abdel Rahman’, zoon van een Brusselse sjeik, eveneens in Syrië actief en de Antwerpenaar’Mouharib El Gharibou’, die  wordt bestempeld als een spil in de rekrutering voor de jihad naar Syrië. Deze laatste startte in Antwerpen inmiddels een  nieuw initiatief, de United Muslim Association (U.M.A.). Deze organisatie heeft als doel de oprichting van een wereldwijd kalifaat (islamitisch rijk).

Dergelijke figuren kunnen tot op heden in alle vrijheid via Facebook, Twitter en Youtube de jihad, het geweld en het ‘martelaarschap’ voor de islam promoten.

Het werkterrein

Ronselaars voor de jihad werven jongeren aan op plekken waar zij potentiële volgelingen verwachten aan te treffen. Dat zijn de moskeeën en daaraan verbonden organisaties, gevangenissen en in toenemende mate het internet.  In sommige moskeeën is het bestuur in handen van moslimextremisten. De Pakistaanse moskee Khatim-Al-Anbia staat bijvoorbeeld bekend als werkterrein van extremistische organisaties. Vier moskeeën kregen in het kader van hun erkenningsprocedure geen positief advies van de staatsveiligheid omdat zij volgens de staatsveiligheid extremistisch zijn: El Mouslimin uit Antwerpen, El Azhar uit Waregem, Atakwa uit Kortrijk en El Mohsenien uit Berchem.

Het internet is sterk in opkomst als een virtueel oord voor radicalisering en mentale voorbereiding op de jihad. Er zijn vele honderden extremistische websites in alle mogelijke talen. Extremisten maken ook vrij gebruik van sociale media. Daarnaast zijn er ook besloten chatrooms waar men als buitenstaander geen toegang toe heeft.

Andere wegbereiders tot de jihad zijn buitenlandse extremistische tv-zenders (bv. Al Wisal en  Shada al-Hurriyah die uitzenden via de satellieten Hilesat en Arabsat).

Voorstellen Vlaams Belang:

1. Sluiting extremistische moskeeën

Er is reeds afdoende aangetoond dat sommige moskeeën een belangrijke rol spelen in de radicalisering van jongeren en zelfs actief rekruteren voor de jihad. Sommige van dergelijke moskeeën vroegen reeds een erkenning aan, wat zou leiden tot subsidiëring met belastinggeld. Het feit dat deze moskeeën geen positief advies krijgen van de Staatsveiligheid, leidde echter tot een opschorting van de erkenningsprocedure. Voor het overige kunnen deze moskeeën echter in alle rust hun haatdragende boodschappen blijven verspreiden. Vaak worden de aan de moskee verbonden moslimorganisaties zelfs nog gesubsidieerd door lokale overheden. Moskeeën die oproepen tot haat en jihad moeten worden gesloten.

2. Afnemen  nationaliteit moslimextremisten

Van leiders van extremistische moslimorganisaties en propagandisten van de jihad moet de nationaliteit worden afgenomen wegens ‘ondankbaarheid’. De nationaliteitswet voorziet in een dergelijke procedure, maar ze wordt nauwelijks toegepast.

3. Preken verplicht in het Nederlands

De preken in moskeeën moeten in Vlaanderen in het Nederlands gebeuren. De tijd van de (zogenaamd tijdelijke) gastarbeid ligt al lang achter ons. Wie hier permanent wil verblijven, moet zich aanpassen en onze taal spreken. Er mogen geen verblijfsvergunningen worden uitgereikt aan buitenlandse niet-Europese imams om hier te prediken.

4. Uitwijzing buitenlandse haatimams en leiders extremistische moslimorganisaties

Haatimams en leiders van extremistische moslimorganisaties met de buitenlandse nationaliteit moeten worden uitgewezen als ongewenste vreemdelingen.

5. Extremistische satellietzenders uit de lucht halen

In samenwerking met de EU, andere EU-lidstaten en derde landen moeten initiatieven genomen worden om extremistische satellietzenders als Al Wisal en  Shada al-Hurriyah uit de lucht te halen.

6. Een einde aan de gedoogpolitiek tegen illegaal geplaatste schotelantennes

De grote meerderheid van de schotelantennes in Antwerpen hangt illegaal. Deze schotelantennes zijn schilden tegen de integratie. Via de schotelantenne worden de islamitische cultuur en vaak ook extremistische denkbeelden de huiskamer binnengebracht.

7. Blokkeren extremistische websites

Haatwebsites (ook die op buitenlandse servers) moeten worden geblokkeerd. Dat wil zeggen dat deze websites via Belgische providers niet meer consulteerbaar zijn.

8. Consequente opsporing en toepassing terrorismewetgeving

Bepaalde handelingen die tot het plegen van terroristische misdrijven aanleiding kunnen geven, werden nu eindelijk uitdrukkelijk strafbaar gesteld, namelijk openbare aanzetting, rekrutering en opleiding. De activiteiten van Fouad Belkacem en Sharia4Belgium werden al te lang gebanaliseerd en geminimaliseerd, alhoewel hij op internet openlijk opriep tot geweld. Het Vlaams Belang hoopt dat aan deze gedoogpolitiek nu eindelijk een einde is gekomen en vraagt nu een consequente en taboeloze toepassing van de Belgische terrorismewetgeving, zodat wie rekruteert voor de jihad achter de tralies belandt.

9. Gevangenen die extremistische denkbeelden verspreiden onder hun medegevangenen isoleren

Studies tonen aan dat extremistische denkbeelden vaak worden verspreid in gevangenissen. Gevangenen die deze denkbeelden verspreiden moeten worden geïsoleerd van hun medegevangenen.

10. Een actief beleid om geradicaliseerde jongeren uit het extremistisch milieu te halen.

Naar Brits en Duits voorbeeld moet een actief beleid worden ontwikkeld om jongeren uit het moslimextremistische milieu te halen.

 

 

 

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...