Vlaams Belang verzet zich tegen twee nieuwe supermoskeeën in Antwerpen.

Vlaams Belang verzet zich tegen twee nieuwe supermoskeeën in Antwerpen. Dit voorstel komt meer dan tien jaar te laat en is zinloos. 

Filip Dewinter: “We moeten de islamzuil afbouwen, niet de islamisering van onze steden ondersteunen. Het stadsbestuur capituleert voor de islam. We overwegen ernstig de organisatie van een stedelijk referendum. Laat de Antwerpenaar maar beslissen!”

 

Het Vlaams Belang verzet zich met klem tegen het ter beschikking stellen door de stad aan de moslimgemeenschap van een groot pand aan de Noorderlaan op de Luchtbal om er een supermoskee op te richten. Schepen voor Diversiteit ‘Fatima’ De Coninck kondigde vandaag niet alleen de komst van een supermoskee in de wijk Luchtbal aan, maar voegde er meteen aan toe dat het stadsbestuur ook op zoek is naar een geschikte locatie voor een supermoskee in het zuiden van Antwerpen. Vergeet de schepen dan dat het stadsbestuur toestemming heeft gegeven voor de bouw van een supermoskee (4289 m2) aan de Sint-Bernardsesteenweg te Hoboken, die momenteel in aanbouw is, en die ook dienst zal doen als Koranschool, imamopleidingscentrum en islamitische bibliotheek?

Filip Dewinter: “Het is onaanvaardbaar dat het stadsbestuur blijft collaboreren met de islam en actief meewerkt aan de uitbouw van een Vlaamse islamzuil. Antwerpen is een Vlaamse en christelijke stad; een stad van kathedralen en belforten, niet van moskeeën en minaretten. Het stadsbestuur tekent voor de volledige islamisering van Antwerpen. Schepen Fatima De Coninck capituleert voor de islam”.

Het stadsbestuur heeft er de voorbije jaren voor gezorgd dat panden in dichtbevolkte buurten werden omgevormd en uitgebreid tot moskeeën en Koranscholen. Het zijn er officieel intussen al  43. Allicht zijn dat er in de praktijk nog meer.  Verschillende van deze in de stad ingeplande moskeeën zijn reeds supermoskeeën:

–          Moskee El Mouslimin (Marokkaans), Jan Palfijnstraat, 2060 Antwerpen: capaciteit: 2.868 personen (1.426 m2);

–          Moskee Imam Buhari (Diyanet-moskee),  Everaertstraat, 2060 Antwerpen: capaciteit: 2.350 personen;

–          Moskee Mehmet Akif (Turks), Dendermondestraat 34, 2018 Antwerpen, capaciteit: 1.500 personen (840 m2), heeft recent aangekondigd te zullen uitbreiden, de plannen zijn al in een vergevorderd stadium;

–          Moskee Attaqwa (Marokkaans), Van Duyststraat 35-37, Deurne, capaciteit: 900 personen;

–          Moskee Mohsinien (Marokkaans), Sint-Lambertusstraat 68, Berchem, capaciteit: 800 personen;

–          Noor Ul-Haram (Pakistaans), Van Kerckhovestraat, 2060 Antwerpen: 550 (655 m2).

 

Alhoewel het Vlaams Belang in het verleden – toen Antwerpen nog maar een 15-tal kleine moskeeën telde en veel minder moslims onder haar bevolking – voorgesteld heeft om de moskeeën in de woonwijken te sluiten en buiten de stad een faciliteit ter beschikking te stellen als gebedsruimte, is het anno 2011 een illusie te denken dat de huidige 43 moskeeën, die verschillende strekkingen binnen de islam vertegenwoordigen, nu zullen verdwijnen omwille van het aanbod van de stad twee locaties ter beschikking te stellen voor de oprichting van twee supermoskeeën (een Turkse en een Marokkaanse?). Antwerpen zal met deze mededeling van het stadsbestuur nu ongetwijfeld ook de aandacht trekken van landen zoals Saoedi-Arabië die onmiddellijk bereid zullen gevonden worden om deze supermoskeeën mee te financieren.

Filip Dewinter: “We moeten de islamzuil afbouwen, niet de uitbouw ervan ondersteunen. De uitbouw van zo’n islamzuil staat immers haaks op een beleid van verplichte inburgering. De moslims moeten zich aanpassen aan onze waarden en normen, niet omgekeerd. Respect hebben voor het recht op vrije godsdienstbeleving staat niet gelijk met het toelaten en organiseren van de islamisering van onze stad. Het betekent ook niet dat er op iedere hoek van de straat een moskee of Koranschool komt of dat onze stad omringt wordt door opzichtige supermoskeeën. De erkenning en subsidiëring van de islam moet niet vanuit de overheid begeleid worden, maar moet afgeschaft worden. Voor een overkoepelende gebedsruimte – geen moskee – die alle moskeeën in Antwerpen vervangt, is het helaas al vele jaren te laat. Een dergelijk voorstel was tien jaar geleden misschien nog haalbaar geweest. Vandaag zullen dergelijke supermoskeeën alleen maar leiden tot de verdere islamisering van onze stad”.

Filip Dewinter vermoedt achter het pro-islambeleid van het stadsbestuur electorale motieven: “De oprichting met de steun van het stadsbestuur van supermoskeeën heeft niets te maken met het vrijwaren van het recht op godsdienstbeleving, maar alles met de gemeenteraadsverkiezingen van 2012.  Het is een stunt van de SP.a om de Antwerpse moslimkiezers te paaien in de hoop Janssens alsnog te kunnen handhaven als burgemeester.  De SP.a is bereid om onze stad verder te laten islamiseren louter en alleen omdat die partij de stemmen van de moslims nodig heeft om nog van tel te zijn in deze stad. Daarom ook overweegt het Vlaams Belang ernstig om een stedelijk referendum aan te vragen over de oprichting van deze twee supermoskeeën. Laat de Antwerpenaar zelf maar zijn mening geven over de verdere islamisering van zijn stad”.

 

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...