Vlaams Belang verwittigt voor dreigende catastrofe voor Antwerpse scholen


Mondelinge vraag van raadslid Pooters aan schepen Voorhamme voor de gemeenteraadszitting van maandag 2 mei 2011 over dreigende catastrofe voor Antwerpse scholen


Uit het rapport van de Task Force van de Onderwijsraad is gebleken dat er over 15 jaar 23.500 kinderen extra zijn die in onze Antwerpse scholen moeten opgevangen worden. Dit betekent dat tegen 2025 de schoolbevolking in het Antwerps kleuter- en basisonderwijs met 45% zou stijgen. Er zou dan ook 1 miljard euro nodig zijn vanuit Vlaanderen om het recht op onderwijs te garanderen.


 1) Hoe denkt de schepen dit bedrag te ontfutselen aan de Vlaamse Regering?


2) Wat indien Vlaanderen de middelen niet vrijmaakt voor een 50-tal bijkomende scholen (ongev. 1000 klassen) ?


3) Dient de immigratiestroom volgens de schepen niet onmiddellijk een halte te worden toegeroepen om onze eigen Antwerpse kinderen het basisrecht op onderwijs te kunnen blijven garanderen?

Peggy Pooters
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...