Vlaams Belang verspreidt in Antwerpen affiches “Meld geweld! – Bel 101

Registreer feiten via www.crimimonitor.be”  ter ondersteuning oproep Antwerpse procureur Dams
 
 Filip Dewinter: “Burger heeft morele plicht om politie te helpen in de bestrijding van de criminaliteit. Dat heeft niets te maken met verklikking maar alles met burgerfatsoen en burgerzin.”
 
Het Antwerpse Vlaams Belang wil het pleidooi van de Antwerpse procureur Herman Dams voor meer sociale controle ten aanzien van criminaliteit, geweld en normoverschrijdend gedrag actief ondersteunen. Inderdaad, iedere burger heeft de morele plicht om de politie te helpen om verdachte feiten in hun buurt of omgeving te melden. De kritiek dat de procureur Herman Dams “verklikking” in de hand werkt, slaat nergens op. Het gaat uiteraard niet om verklikking, maar om burgerfatsoen en burgerzin.
 
De aanval van Groen-voorzitter Wouter Van Besien op Herman Dams als zou de procureur zich schuldig maken aan discriminatie, is een slag onder de gordel. Van Besien reageert uit zelfbehoud. Hij verdedigt blijkbaar liever de belangen van zijn allochtone kiezers dan de belangen van de rechtstaat.
 
Het Vlaams Belang verdedigt het beleid van Antwerps procureur Herman Dams wel en met enthousiasme. De procureur zet geen mensen tegen elkaar op, maar legt de vinger op de wonde. Multiculturele politieke correctheid die de realiteit ontkent, veroorzaakt alleen maar meer criminaliteit.
 

Het Antwerpse Vlaams Belang roept de Antwerpenaren op om feiten van criminaliteit te registreren via de website www.crimimonitor.be . Tevens stelt het Vlaams Belang vanaf maandag – ter ondersteuning van de oproep van de Antwerpse procureur Herman Dams- 3 affiches ter beschikking met de tekst:
 
”Misdaad? Wees niet bang, uw melding is van belang!  Meld geweld! Bel 101”
 “Misdaad? Burger attent, dader bekend! Meld geweld! Bel 101”
 “Misdaad? Kijk niet weg, doe je zeg! Meld geweld!Bel 101”
 
 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...