Vlaams Belang tegen afbraak OCMW-gebouw Boogkeers

Worden de OCMW-gebouwen Boogkeers/Lange Gasthuisstraat (huisnrs. 26 t.e.m. 30) afgebroken? Vlaams Belang verzet zich alvast tegen een volledige afbraak en vraagt inhoudelijke debat in de OCMW-raad
 
Vandaag stond op de OCMW-raad “het afsluiten van een PPS-contract voor het realiseren van de site Lange Gasthuisstraat/Boogkeers, meer bepaald de selectiecriteria, de selectieleidraad en de samenstelling van de selectiejury” geagendeerd. Met de verhuis van heel wat OCMW-personeel naar Den Bell zijn de gebouwen aan de pare kant van de Lange Gasthuisstraat zo goed als leeg komen te staan (behalve het pand dat nu het BAFF huisvest). Daarom wordt gezocht naar mogelijkheden om de gebouwen ten gelde te maken of een nieuwe bestemming te geven.
 
De raadsleden werden nog nooit inhoudelijk over het dossier geïnformeerd, laat staan dat ze hun eigen mening mochten geven. Nochtans wordt nu al een hele tijd in de wandelgangen gefluisterd dat het de bedoeling is om de gebouwen af te breken en er een grote nieuwbouw neer te poten. Omdat het Vlaams Belang inhoudelijke duidelijkheid vroeg en voorzitter Monica De Coninck wegens andere verplichtingen niet aanwezig was, werd het agendapunt verdaagd. Toch was er grote consternatie bij de OCMW-raadsleden. Het is immers allesbehalve een evidentie dat de gebouwen zomaar zouden afgebroken worden om plaats te ruimen voor een modern gebouw. “Den Boogkeers” is immers mee bepalend voor het typische stadsgezicht van het Mechelseplein en de Lange Gasthuisstraat. Het Vlaams Belang wil dat in eerste instantie de piste van renovatie met nieuwbouw enkel aan de zijde van het Vleminckveld grondig onderzocht en met de stadbouwmeester besproken wordt. Het Vlaams Belang verzet zich alvast tegen een volledige afbraak.
 
De procedure die aan de raadsleden werd voorgelegd was bijzonder vaag. Ik citeer: “Een procedure tot ‘selectie van kandidaten’ zal worden opgestart met het oog op het voeren van een onderhandelingsprocedure met bekendmaking, met als voorwerp: “Het ontwikkelen van de drieledige functies: werken – winkelen – wonen in de OCMW-eigendommen aan de pare kant van de Lange Gasthuisstraat door het ter beschikking stellen van OCMW-eigendommen voor privaat gebruik met een apart deel kantoren voor gebruik door het OCMW en/of het Zorgbedrijf. Van de kandidaten wordt een ‘voorstel tot PPS voor de ontwikkeling van de site verwacht evenals een financieel voorstel”. In de nota wordt ook al een invulling gesuggereerd, ik citeer “Het is de bedoeling om de site Lange Gasthuisstraat voor te bestemmen als volgt: gelijkvloers, klantgerichte invulling: horeca, loketten van diensten, … ; 1ste en 2de verdiep, inrichten van kantoren om de werknemers van het OCMW die niet naar Den Bell verhuizen en/of werknemers van het Zorgbedrijf een behoorlijke infrastructuur aan te bieden, casco om te vormen naar woongelegenheden. 3de en 4de verdieping: creëren van woonruimte”.
 
In de selectiejury zou – naast een vijftal ambtenaren en een drietal adviseurs – maar één politiek vertegenwoordiger zitten, nl. de OCMW-voorzitter. Als de OCMW-raad de selectiejury in de huidige samenstelling goedkeurt, tekent het een blanco cheque aan Monica De Coninck om het gebouw te laten afbreken en er een nieuwbouw te voorzien. Het Vlaams Belang vroeg en verkreeg daarom een uitstel van beslissing zodat Monica De Coninck zelf haar inhoudelijke visie aan de raad kan meedelen. Het Vlaams Belang is er niet over te spreken dat de OCMW-raad niet bij de inhoudelijke totstandkoming van het project betrokken wordt. Blijkbaar wil de OCMW-voorzitter dit dossier volledig naar zich toe trekken. Het ziet er overigens naar uit dat geen politieke meerderheid gevonden wordt voor een volledig afbraakscenario.

Philippe Van der Sande
Fractievoorzitter OCMW-raad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...