Vlaams Belang steunt de actiedag van het personeel en reizigers De Lijn op woensdag 28 november en stapt zelf mee op

Op woensdag 28 november voeren de reizigers, samen met het personeel van de Lijn actie tegen de besparingsmaatregelen en tegen de nadelige veranderingen die werden doorgevoerd op het tram- en busnetwerk in Antwerpen Stad en de omgeving rond Antwerpen. Het Vlaams Belang zal om onderstaande redenen deelnemen aan deze manifestatie.
 • Door de afschaffing van bepaalde lijnen komen niet enkel de reizigersplaatsen in de bus en tram in het gedrang, ook de werkdruk op het personeel verhoogt aanzienlijk. Het Vlaams Belang is van oordeel dat er niet gesleuteld moet worden aan de bestaande lijnen, maar dat er integendeel meer trams op de bestaande lijnen moeten worden ingezet.
• De oudere tramstellen moeten vervangen worden door nieuwe modellen en het aantal moet opgetrokken worden. De technische dienst van de Lijn is onderbemand, waardoor sommige defecte tramstellen en bussen meer stilstaan dan dat ze zouden moeten rijden, wat op zijn beurt weer zorgt voor een tekort van het aanbod voor de reizigers.
• Het Vlaams Belang is geen voorstander van het doortrekken van tramlijnen tot ver buiten de Stad. De reizigers die met de bus tot aan de rand van de Stad komen, kunnen daar overstappen op een tramlijn die hen dan vlot naar het centrum van de Stad kan brengen. Hierbij aansluitend is het Vlaams Belang voorstander van meer parkings aan de rand van de Stad vanwaar bezoekers eveneens snel via het openbaar vervoer de Stad in kunnen. Een combi-ticket dat (zoals dat bij de parking aan het station van Brugge van toepassing is) automatisch recht geeft op een tramrit is hierbij een optie. Uiteraard mag dit ticket niet duurder zijn dan de parkeerprijzen in de Stad zelf.
• De frequentie van het openbaar vervoer moet omhoog. Momenteel wordt rekening gehouden met minimum 8 minuten wachttijd tussen twee trams of bussen en dit tijdens de spitsuren. Dat is onaanvaardbaar. Zelfs niet als er meerdere lijnen op hetzelfde traject rijden. Bij bussen en trams die overigens nagenoeg hetzelfde traject afleggen moet bekeken worden of dit wel nuttig is en of één van de twee niet kan worden afgeschaft.
• Voor het Vlaams Belang is ook de veiligheid op het openbaar vervoer van cruciaal belang. Reizigers moeten dikwijls opeengepakt zitten, weten niet zeker of een tram of bus op tijd zal aankomen en lopen daarbovenop het risico om met een crimineel feit te maken te krijgen tijdens hun tram- of busrit. De BTM-brigade (Bus- Tram- en Metrobrigade) in samenwerking met de politie zou een oplossing kunnen bieden aan dit probleem. Tevens kan deze brigade het zwartrijden gericht aanpakken.
• Tot slot vraagt het Vlaams Belang zich af hoe lang de Antwerpenaar nog moet wachten op het rendabiliseren, het afwerken en het openen van reeds bestaande, maar niet altijd in gebruik genomen premetrostations? Door een vlot ondergronds tramverkeer worden boven de grond al vele mobiliteitsproblemen opgelost. De Stad moet vlot bereikbaar blijven voor zowel de zwakkere weggebruiker, het openbaar vervoer én de auto.
• Het Vlaams Belang roept dan ook op om met zoveel mogelijk reizigers deel te nemen aan deze manifestatie om zo het personeel van de Lijn een hart onder de riem te steken en een vuist te maken tegen diegene die deze slechte maatregelen willen doorvoeren.

 
 Jan Penris
 Voorzitter Vlaams Belang Antwerpen
 
 Filip Dewinter
 Fractievoorzitter Vlaams Belang in de
 Antwerpse gemeenteraad
 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...