Vlaams Belang stelt OCMW voor om leefloon aan asielzoekers in procedure niet langer uit te betalen maar enkel kost en inwoon te geven.

Vandaag werd in de OCMW-raad het budget 2012 besproken. Het budget werd geschorst na een klacht van het Vlaams Belang.  Hoewel het OCMW alweer een sluitend budget indient, wordt er voor dit jaar een verlies van tussen de 10 en 15 miljoen euro verwacht.  Dit verlies is voor het overgrote deel het gevolg van de massale instroom van asielzoekers en geregulariseerden.
Volgens het Vlaams Belang kan het niet anders dat het OCMW nu structurele maatregelen neemt om dit structureel financieel verlies te beperken.  Het Vlaams Belang stelde de OCMW-raad voor om niet langer equivalent leefloon uit te betalen aan nieuwe asielzoekers in procedure, maar ze enkel nog materiële hulp aan te bieden, kost en inwoon dus.
– In eerste instantie moet dit het OCMW een besparing opleveren;
– In tweede instantie moet dit de immigratie afremmen. Antwerpen zal dan immers niet meer zo aantrekkelijk zijn voor asielzoekers als ze tijdens de procedure alleen maar kost en inwoon krijgen;
– Ten derde is dit een duidelijk politiek signaal aan de federale regering om een kordater immigratie- en asielbeleid te voeren en de immigratiekraan op zijn minst voor enkele jaren dicht te draaien.
Het Vlaams Belang trekt vandaag aan de alarmbel. Aan het huidige instroomritme is het onmogelijk om nog een efficiënt inburgeringsbeleid te voeren. Aan de lopende band worden er inburgeringcursussen en taallessen gegeven. Maar vele asielzoekers kennen na jaren nog niet voldoende Nederlands om tewerkgesteld te kunnen worden. Tienduizenden blijven via het systeem van sociale tewerkstelling en de werkloosheidsvergoedingen ten laste van de overheid met slechts één kans op vier om nadien via de reguliere arbeidsmarkt een job te vinden, op eigen benen te staan en zelf bij te dragen aan onze maatschappij. Maar dat begeleidingstraject duurt gemiddeld  4 à 7 jaar! Antwerpen telt 10.000 vacatures die niet ingevuld geraken omdat er geen personeel kan gevonden worden die het Nederlands voldoende machtig is. We zitten opgescheept met duizenden zogenaamde ingeburgerde medeburgers die 100% ten laste vallen van de belastingsbetaler, maar niet –  en allicht nooit – zullen bijdragen aan het sociaal zekerheidssysteem. Daarom moet er een tijdelijke immigratiestop komen.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...