Vlaams Belang stelt lijst voor in Polderdistrict !

10 punten voor een beter leven in het Polderdistrict 

Vlaams Belang-verkiezingsprogramma district Berendrecht-Zandvliet-Lillo voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012

1. Zelfstandigheid voor Polderdistrict

Het Polderdistrict wordt sinds de aanhechting van 1958 nadelig behandeld door het Antwerps stadsbestuur en krijgt sinds jaren onvoldoende werkingsmiddelen en budgetten ter beschikking. Hierdoor ontbreekt het het Polderdistrict aan verscheidene faciliteiten en infrastructuur waarover andere districten wel beschikken. Het Vlaams Belang wil daarom de volledige zelfstandigheid van het Polderdistrict.

2. Recht op veiligheid met permanent geopend politiekantoor en kortere aanrijtijden

De laatste jaren is de criminaliteit ook in de Polder aanzienlijk gestegen. Vooral woninginbraken en inbraken in auto’s namen toe. Het huidige beleid is duidelijk niet in staat de veiligheid van de inwoners van de Polder te garanderen. Vooral de lange aanrijtijden van de politie vormen een ernstig probleem. Het waarborgen van het recht op veiligheid van de inwoners van het polderdistrict is dan ook onze eerste prioriteit.

Het Vlaams Belang lanceert enkele concrete voorstellen. Zo wil het Vlaams Belang dat meer agenten beschikbaar zijn voor het Polderdistrict. Het politiekantoor moet bovendien 24 op 24 uur open zijn, zodat permanente politieaanwezigheid gegarandeerd is. De wachttijd na het bellen moet op deze wijze ingekort worden tot max. 10 minuten.

Om de inbraken te bestrijden, wil het Vlaams Belang een inbraakpreventiepremie voor personen die hun huis beveiligen. Het Vlaams Belang wil ook een zerotolerantiebeleid tegenover drugs.

Er moet ook een preventieraad komen die op geregelde tijdstippen overleg pleegt over veiligheidsproblemen , criminaliteit en overlast in het Polderdistrict .

3. Uitbreiding van een kwaliteitsvolle en betaalbare kinderopvang

Net als de stad wil de Polder ook beschikken over voldoende en kwalitatief uitgebouwde sociale voorzieningen. Prioriteit is de uitbreiding van een kwaliteitsvolle en betaalbare kinderopvang, waarbij ook aandacht moet worden besteed aan flexibele kinderopvang die ook open is buiten de klassieke openingsuren.

4. Beter uitgeruste, veilige en onderhouden speelpleintjes 

Ook moet er een beter onderhoud zijn van de bestaande speelpleintjes, die bovendien beter moeten worden uitgerust met veilige speeltuigen. Er moet meer beveiliging en toezicht voorzien worden tegen vandalisme op de pleintjes. 

5. Eigen modern jeugdcentrum voor het Polderdistrict

Het Polderdistrict beschikt momenteel niet over een gemoderniseerd jeugdcentrum met de daarvoor voorziene fuifruimtes en faciliteiten. Een eigen modern jeugdcentrum voor de Polder is voor het Vlaams Belang een belangrijke prioriteit. De jeugd van de Polder mag terzake niet gediscrimineerd worden tegenover de jeugd van de andere districten. De jeugddienst moet bovendien ook bereikbaar zijn buiten de schooluren .

6. Veilige voetpaden, fietspaden en oversteekplaatsen in goede staat

De zwakke weggebruiker van de Polder wordt door het stadsbestuur in de steek gelaten. De staat van de voetpaden in de Polder laten immers vaak te wensen over. Het Vlaams Belang eist veilige en degelijke aangelegde voetpaden. Ook is er nood aan meer afgebakende en veilige fietspaden en oversteekplaatsen

7. Sportfaciliteiten: eigen zwembad voor de Polder óf compensatie

Berendrecht-Zandvliet-Lillo is het enige district zonder enige zwembadfaciliteiten. Inwoners die willen zwemmen dienen zich te verplaatsen naar omliggende grensgemeente zoals Kapellen , Kalmthout en Ekeren. Het Vlaams Belang ijvert voor een eigen zwembad in het Polderdistrict. Zolang er geen eigen zwembad is wil het Vlaams Belang een compensatie om de prijs van de zwembeurt en de verplaatsing te compenseren .

De sporthal moet volledig onderzocht worden om de kinderziektes die deze nog steeds vertoont te verhelpen. Het dure badgesysteem moet in werking gesteld worden.

8. Geluidsschermen aan A12

Het Vlaams Belang eist de plaatsing van geluidsschermen op plekken waar de A12 de woonkernen benadert of doorkruist.

9. Meer aandacht voor een goede mobiliteit voor de Polderbewoners

Het Vlaams Belang is van oordeel dat de faciliteiten inzake openbaar vervoer in de Polder meer dan tekort schieten.  Het Vlaams Belang eist het stadstarief voor openbaar vervoer, eist dat buslijn 78 weer actief is tot aan ziekenhuis Klina, eist een uitbreiding van de nachtbussen op donderdag voor de studenten van het district en vraagt ook een belbus voor Lillo.
Voor wat de vrachtwagens betreft, eist het Vlaams Belang een parkeerpark.

10. Uitbreiding van het containerpark

Het stadbestuur maakt plannen voor een nieuw containerpark.  Er is nood aan meer plaats en betere openingsuren .

 

 

 

 

 

 

 

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...