Vlaams Belang schenkt gouverneur Cathy Berx boek over lakse immigratiepolitiek

In haar jaarlijkse toespraak voor de provincieraad viel gouverneur Cathy Berx danig uit haar rol met enkele opmerkelijke politieke uitspraken over immigratie en de multiculturele samenleving. Ze maakte van de gelegenheid niet alleen gebruik om “extreem-rechtse en populistische politici”, maar meteen ook buitenlandse regeringsleiders en staatshoofden die de multiculturele samenleving als mislukt beschouwen, terug te fluiten.
Naast de klassieke dooddoeners zoals “Migratie is van alle tijden” en “Migratie kan helpen om ons sociaal systeem betaalbaar te houden” luidde het onder meer: “Wie poneert dat de multiculturele samenleving is mislukt, moet harder zijn best doen en er voor zorgen dat iedereen harder dan vandaag zijn uiterste best doet of meer geduld hebben.” Wat originaliteit betreft, kan dit in ieder geval tellen.
Ter gelegenheid van zijn tussenkomst over de immigratieproblematiek zal Vlaams Belang-provincieraadslid Dirk De Smedt de gouverneur – die er prat op gaat graag en veel te lezen – vandaag een boek overhandigen dat wellicht in haar bibliotheek ontbreekt. Het betreft het boek “Deutschland schafft sich ab” van Thilo Sarrazin, voormalig lid van de raad van bestuur van de Duitse nationale bank en lid van de socialistische partij SPD, niet bepaald de thuishaven van “extreem-rechtse en populistische politici”.
In deze brandbrief tegen een lakse immigratiepolitiek, dat een jaar geleden verscheen en lange tijd vooraan in de bestsellerlijsten prijkte, maakt de auteur op verhelderende wijze duidelijk hoe de politieke klasse met haar naïeve en opportunistische immigratiepolitiek de toekomst van zijn land op het spel zet. Sarrazin noemt de immigratiepolitiek van de voorbije decennia een gigantische vergissing en hekelt “het leger van integratieambtenaren, islamonderzoekers, sociologen, politicologen,…die hand in hand gaan met naïeve politici die intensief bezig zijn met het minimaliseren of ontkennen van de problemen en daarmee zichzelf bedriegen.”
De vlijmscherpe analyse die Sarrazin voor zijn land maakt, geldt mutatis mutandis ook voor ons. Indien niet dringend werk wordt gemaakt van een radicale ommekeer in de immigratiepolitiek, dreigt ook Vlaanderen zichzelf af te schaffen. 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...