Vlaams Belang: onaanvaardbaar dat districtsraadsleden in Antwerpen en Deurne gehoofddoekt hun eed afleggen.

VB-fractievoorzitster Hilde De Lobel zal op Antwerpse districtsraad korte protestverklaring afleggen: “Als vrouw voel ik me beledigd.”
 
Het Vlaams Belang verneemt dat deze avond in de Antwerpse districtsraad en volgende week in Deurne vrouwelijke moslimverkozenen van de PVDA gehoofddoekt hun eed zullen afleggen.
 
Voor het Vlaams Belang is dit absoluut verwerpelijk. De hoofddoek is immers het symbool bij uitstek van de radicale islam, waarvan de voorschriften absoluut onverenigbaar zijn met onze Europese vrijheden, en van de ondergeschikte positie van de vrouw in de islam. Landen waar de radicale islam het voor het zeggen heeft worden gekenmerkt door een absoluut gebrek aan respect voor de mensenrechten en de fundamentele vrijheden en een mensonwaardige discriminatie van de vrouw.
 
 Voor het Vlaams Belang is het duidelijk dat de PVDA met deze actie sympathie tracht te winnen in moslimmiddens en zelfs hengelt naar een bondgenootschap met de radicale islam. Het communisme en de islam streven beiden de afschaffing van onze vrije samenleving na. Het Vlaams Belang is dan ook van oordeel dat de aankondiging van enkele PVDA-moslima’s dat ze hun eed gehoofddoekt zullen afleggen niet gebanaliseerd mag worden.
 
 Vlaams Belang-fractievoorzitster Hilde De Lobel zal vanavond in de districtsraad een korte protestverklaring afleggen. Hilde De Lobel: “Ik stel vast dat moslimverkozenen van plan zijn onze raadzalen te misbruiken om het dragen van de hoofddoek te promoten en daarmee de onverdraagzame, achterlijke en vrouwonvriendelijke ideologie van de radicale islam een platform willen geven.  Het is duidelijk dat de PVDA daarmee verder wil hengelen naar de stemmen van de moslimgemeenschap, maar als vrouw voel ik me daardoor zwaar beledigd. De hoofddoek staat symbool voor de minderwaardigheid en onderdrukking van de vrouw en voor religieuze tirannie. Het gaat hier immers niet om een onschuldig individueel recht op religieuze vrijheid, maar wel degelijk om een ideologische provocatie.”
 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...