Vlaams Belang niet te spreken over partijpolitieke benoeming van kabinetschef van Patrick Janssens als bestuurder van Woonhaven Antwerpen

 
Maandag staat de benoeming van de kabinetschef van burgemeester Janssens als bestuurslid van Woonhaven Antwerpen op de agenda van de gemeenteraad. De Vlaams Belangfractie verzet zich met klem tegen de benoeming van Dirk Van de Poel als bestuurder van de sociale woningbouwmaatschappij Woonhaven Antwerpen cvba. Nadien is het de bedoeling om Dirk Van de Poel voorzitter te maken van Woonhaven Antwerpen. De kabinetschef van de burgemeester zou in die functie de voormalige schepen voor Wonen Leen Verbist (SP.a) vervangen. Opmerkelijk is dat niet de nieuwe schepen voor Wonen, Güler Turan, voorzitter wordt, maar wel de kabinetschef van de burgemeester. De vraag moet gesteld worden of de burgemeester schepen Güler Turan niet bekwaam acht om als voorzitter van Woonhaven Antwerpen op te treden?
 
Filip Dewinter is niet te spreken over deze gang van zaken : “Het gaat hier om een puur partijpolitieke benoeming van de ergste soort waarbij Patrick Janssens de macht in de grootste sociale woningbouwmaatschappij naar zich toe trekt. Als kabinetschef van de burgemeester is Van de Poel uiteraard totaal afhankelijk van Patrick Janssens met alle gevolgen van dien voor het gevoerde beleid. Van de Poel zou overigens nooit voor de gemeenteraad ter verantwoording kunnen geroepen worden aangezien hij een ambtenaar is die geen politiek mandaat bekleedt. In het vooruitzicht van de gemeenteraadsverkiezingen gedraagt Patrick Janssens zich steeds meer als een alleenheerser die alle touwtjes in handen wil hebben”.
 
Het is om deontologische redenen niet gezond dat een kabinetsmedewerker dergelijke functies bekleedt. Het Vlaams Belang wijst er op dat indien een ambtenaar toch een dergelijke functie zou vervullen, hij geen extra bezoldiging of toelage mag ontvangen.
 
 
 
Philippe Van der Sande,
persverantwoordelijke Vlaams Belang Antwerpen
 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...