Vlaams Belang Merksem klaagt geklungel en de gebrekkige handelswijze aan in het aanbestedingsdossier van fase 1: “Merksemse bestuurscoalitie is gebuisd!”

Gisteren dinsdag 2 oktober raakte bekend dat door een schorsingsverzoek dat was ingediend bij de Raad van State, de aanvang van de werken aan het Burgemeester J. Nolfplein  is verhinderd. Het schorsingsverzoek werd ingeleid door een concurrerende aannemer die de werken niet heeft toegewezen gekregen.
 
Gisterenavond was er in het districtshuis een infovergadering voorzien voor de bewoners en de handelaars over de eerste fase van de werken aan de Bredabaan en het Burgemeester J. Nolfplein. De bedoeling was om op deze vergadering de aannemer voor te stellen en een aantal praktische afspraken te maken met winkeliers en omwonenden. Hals over kop werden echter een aantal ambtenaren aan het werk gezet om deze infovergadering af te blazen.
 
Door deze schorsing van de werken wordt ook de eerste spadesteek – die voorzien was voor 13 oktober – (‘toevallig’ de dag voor de gemeente- en districtsverkiezingen) voor onbepaalde tijd uitgesteld . Tot zolang deze procedure loopt, kan de aangestelde aannemer niet van start gaan. Een uitspraak van de Raad van State wordt in dit dossier wordt pas ten vroegste begin november verwacht. 
 
Vlaams Belang Merksem betreurt dit zoveelste uitstel van de heraanleg, maar is niet verwonderd over het feit van de schorsing. Sinds dit dossier weer opgewarmd werd in het vooruitzicht van de aankomende verkiezingen voor districtsraad en gemeenteraad, heeft Vlaams Belang op verschillende niveaus   (Vlaams Parlement, Gemeenteraad en Districtsraad) kritische vragen gesteld en aangeklaagd dat het dossier niet voldragen was. Zo werd er nog maar pas en na lang aandringen,  aarzelend begonnen aan een hoognodige mobiliteitsstudie.
 
Vlaams Belang Merksem klaagt dan ook het geklungel en de gebrekkige handelswijze aan in het aanbestedingsdossier van fase 1(heraanleg plein voor het districtshuis ).
 
Oorspronkelijk was voorzien dat fase 2 (Bredabaan) fase 1 (heraanleg burg. Nolfplein) zou opvolgen. Volgens de voorziene tijdsplanning zou men tijdens fase 1 eerst randwerken laten uitvoeren aan de Bredabaan alvorens de 2e  aannemer van start kan gaan met de heraanleg van de eigenlijke Bredabaan. Of deze voorbereidende werken tijdig klaar kunnen zijn is maar zeer de vraag.
 
Indien deze planning zou kunnen gehaald worden dient natuurlijk ook de verkeersgeleiding weer herwerkt te worden, wat ook weer voor uitstel zal zorgen. Ondertussen kan er alleen maar gewacht worden op de uitspraak van de Raad van State , voorlopig nog zonder uitzicht  op een zoveelste termijn  van vertraging in de werken .
 
Het Vlaams Belang stelt dan ook deze knoeiboel aan de kaak. Hiermee is nog maar eens bewezen dat één overheid een dergelijk groot en belangrijk dossier zou moeten behandelen en volledig afwerken. De huidige bestuurscoalitie in Merksem is in ieder geval gebuisd.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...