Vlaams Belang keurt nieuw OCMW budget af

6,15 miljoen euro uit budget 2010 OCMW gehaald als signaal naar federale regering: Vlaams Belang steunt OCMW-voorzitster Monica De Coninck
 
Federale regering moet alle kosten van regularisaties en laks immigratiebeleid dragen en niet langer afwimpelen op lagere overheden: hierover bestaat ruime concensus in Antwerpen
 
Wie A zegt moet ook B zeggen: enige oplossing voor afremmen immigratietoevloed is immigratiestop en verstrenging criteria gezinshereniging, huwelijksmigratie en nationaliteitsverwerving. SP.a, CD&V, N-VA en Open-vld zwijgen hierover echter
 
 
Deze voormiddag stond het nieuwe OCMW-budget op de agenda van de OCMW-raad. De Vlaams Belang-Vlott fractie keurde het nieuwe budget om verschillende redenen niet goed (zie mededeling van gisteren). Het Vlaams Belang is het wel eens met het schrappen uit het OCMW budget van 6,15 miljoen euro voor de regularisaties. Voorzitster Monica De Coninck wil de federale regering hiermee een duidelijk signaal geven dat de kostprijs voor de regularisaties niet mag afgwimpeld worden op de lagere overheden. Het Vlaams Belang dringt al maanden aan om eensgezind vanuit Antwerpen op te treden tegen het lakse asiel- en immigratiebeleid van de federale overheid. Op de ene vertegenwoordiger van Groen! na is iedereen het in de OCMW-raad eens dat de federale regering bijkomende middelen voor Antwerpen en de andere grootsteden moet ter beschikking stellen.
 
Wie A zegt, moet ook B zeggen. Bijkomende financiële middelen zijn geen oplossing voor de onbeheersbare toevloed aan immigranten in Antwerpen. Uiteindelijk is het lakse asielbeleid er de oorzaak van dat de grootsteden – zowel in Vlaanderen als in Wallonië – overspoeld worden door vreemdelingen. Het signaal van het Antwerps OCMW is slechts een eerste stap.De enige oplossing om de immigratietoevloed af te remmen is het invoeren van een immigratiestop en de verstrenging van de criteria voor gezinshereniging, huwelijksmigratie en nationaliteitsverwerving. Hierover zwijgen de Antwerpse meerderheidspartijen echter. Het Antwerps signaal wordt daarmee een stuk minder krachtig.
 
 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...