Vlaams Belang kant zich tegen sluiting vier stadskantoren in district Antwerpen

Filip Dewinter: “Autochtone Antwerpse senior is het eerste slachtoffer.”

Het Vlaams Belang verneemt dat het Antwerpse stadsbestuur van plan is om vier van de vijf stadskantoren in het district Antwerpen te sluiten. Enkel dat van Linkeroever blijft nog open.

Het Vlaams Belang kant zich tegen deze beslissing. Burgers kunnen in deze kantoren terecht voor vrijwel alle administratieve diensten. Ze worden dan ook druk bezocht door de inwoners van Antwerpse wijken die ver van het districtshuis in de Lange Gasthuisstraat verwijderd zijn, zoals de Luchtbal of het Kiel.

Filip Dewinter: “Het  Vlaams Belang wijst erop dat het eerste slachtoffer van deze sluitingen de autochtone senior is, die minder mobiel is en die vaak niet vertrouwd of niet voldoende vertrouwd is met het internet om gebruik te maken van het e-loket. Nog geen maand geleden beweerde het Antwerpse stadsbestuur, naar aanleiding van een persconferentie over de meerjarenbegroting, dat de besparingen niet ten koste zou gaan van de dienstverlening. Ondertussen blijkt dat het tegendeel het geval is.”

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...