Vlaams Belang-initiatieven gemeenteraad 1 maart 2010

Volgende initiatieven van onze fractie zijn er tijdens de voorbereiding van de gemeenteraad genomen:


 


 


Johan Van Brusselen:


          de uitspraak van de vrederechter van Menen ivm niet betalen parkeergeld


          de verlenging van de wekelijkse zondagmarkt op het Theaterplein


          zout- en pekelvoorraad van de stad Antwerpen


 


Staf Wouters:


          het verdwijnen van het notenkraam op de Groenplaats


          het inrichten van een gebedsruimte voor moslims onder het stadspersoneel


          betrokkenheid van de jeugddienst Hoboken in de zoektocht naar een eventuele nieuwe locatie


          capaciteit van de parking sporthal Sorgvliet te Hoboken


 


Wim Wienen:


       het voldoen aan de eisen van de Vlaamse regering in het stadiondossier en de gevolgen van een aangespannen procedure voor de Raad van State


       budgettaire implicaties van de schade aan het wegennet door de winter


 


Wim Van Osselaer:


          concessie van het frietkot op het Kristus Koningplein in Ekeren


          IGEAN laat luiers niet meer toe bij het GFT-afval


          beslissing van het college om een colloquium decentralisatie te organiseren en de raadsleden uit te sluiten van deelname


          Verwerking van de fusie bij Woonhaven Antwerpen


 


Chris Calluy:


      – graffitibeleid


 


Peggy Pooters:


      – bijkomende kinderopvang in Deurne


 


Filip Dewinter:


      – de mededeling van het Antwerpse parket dat het de strijd tegen de schijnhuwelijken opgeeft en de problematiek van de geregistreerde partnerschappen


– aansprakelijkheid van de stad Antwerpen nav de nalatigheid van de stedelijke diensten bij het ruimen en verwijderen van ijs en sneeuw op de openbare weg


– geregistreerde criminaliteitscijfers van de eerste 11 maanden van 2009


  


 


 


 


Meer informatie over deze initiatieven kan u bekomen via vlbl@stad.antwerpen.be


 


 


 


 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...