Vlaams Belang Hoboken vraagt onderzoek naar daders brandstichting Gravenhof.

Het kasteeltje Gravenhof staat, of beter gezegd, stond geruime tijd te verkrotten. Het voormalig politiekantoor werd in 1999 vernield door brandstichting. De daders van deze wandaad werden nooit gevonden.  Naast het aanbrengen van houten panelen aan deuren en ramen, om vandalisme tegen te gaan, heeft het district helaas niets ondernomen om dit kasteeltje te vrijwaren van verder verval.  Het ging met dit kasteeltje dezelfde weg op als Meerlenhof en Cockerillhof.

Vlaams Belang ijverde toen reeds voor een volwaardig cultuurcentrum te Hoboken en wees naar het Gravenhof als mogelijke locatie. De kleurpartijen hadden er geen oor naar, zij hadden immers hun eigen partijlokalen. 

In april 2007 werd een masterplan opgemaakt voor de renovatie van alle bestaande cultuurcentra in Antwerpen. Ook de spreiding van de centra binnen de stad werden onderzocht.  Op de plaatsen waar duidelijk een “blinde vlek” aanwezig was, zou men nieuwe centra toegevoegen. Het district Hoboken werd als “blinde vlek” aangeduid. Eindelijk kon Hoboken dromen van een cultuurcentrum.  Op 28 februari 2008 vond een informatievergadering plaats. Toen werd voor de eerste maal de locatie Gravenhof genoemd voor de realisatie van het nieuw cultuurcentrum.

De buurtbewoners stonden aanvankelijk weigerachtig tegen deze locatie. Er werden vragen gesteld omtrent mogelijke parkeerproblemen, geluidsoverlast en het behoud van het groen op de site Gravenhof. Omtrent deze problemen hebben de buurtbewoners suggesties mogen geven. Met deze suggesties werd rekening gehouden. Zo werd een RUP opgemaakt zodat het park beschermd wordt als parkgebied. Ook de geluidsoverlast en de parkeerproblematiek werd aangepakt. De buurtbewoners zijn er ondertussen van overtuigd dat het cultuurcentrum op de site Gravenhof een meerwaarde zal  betekenen voor Hoboken.

Toch blijft een harde kern zich verzetten tegen de komst van dit centrum. Zij hebben alle mogelijke middelen aangewend om de plannen te dwarsbomen en zijn komen aandraven met allerhande argumenten om hoe dan ook de bouw van een cultuurcentrum op de site Gravenhof te verhinderen.  Blijkbaar zijn de democratische middelen nu opgebruikt. De harde kern bijt in het zand. En juist nu stellen we vast dat gepoogd werd het Gravenhof in brand te steken. Gelukkig werd deze brand tijdig opgemerkt zodat de schade eerder beperkt bleef tot wat rookschade. Vlaams Belang vraagt dat deze zaak ernstig wordt genomen en dat men op zoek gaat naar de daders. Wat als het cultuurcentrum in gebruik wordt genomen. Gaan we dan terug naar 1999?


Guy Eggermont     Staf Wouters
Fractievoorzitter    Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...