Vlaams Belang Hoboken stelt haar kandidaten voor !

 Het Vlaams Belang voerde actie op de Kioskplaats nr. 29.
Op die plek zal binnen afzienbare tijd een nieuw politiecommissariaat verrijzen. Vlaams Belang is voorstander dat dit commissariaat 24 op 24 en 7 op 7 zou geopend zijn. Nu is het commissariaat enkel op werkdagen en slechts een beperkt aantal uren geopend. Met deze symbolische actie wil het Vlaams Belang Hoboken haar eis voor een permanent geopend commissariaat kracht bij zetten.

Het Vlaams Belang Hoboken stelde tevens haar kandidaten voor. Het VB heeft voor zijn kandidatenlijst voor de districtsraadsverkiezingen bewust gekozen voor een goede mix van ervaring en vernieuwing. Vlaams Belang is immers geen partij die jarenlange ervaring bij het groot huisvuil zet. Maar het is evenmin een partij die geen kansen geeft aan vernieuwing.

 
Van de huidige zetelende ploeg staan er opnieuw 7 districtsraadsleden op de lijst. Sommigen, zoals Elke Six-Heylen en Guy Eggermont op duidelijk verkiesbare plaatsen. Anderen op strijdplaatsen, zoals Clem De Ranter en Ellen Mariën. Anderen staan vooral in een ondersteunende rol op de verkiezingslijst.
 
Ook zijn er nieuwe mensen die een goede kans maken om tot de Hobokense districtsraad toe te treden, zoals Kitty Hensmans en Peter Sysmans. Je kan deze kandidatenlijst dus categoriseren onder de noemer vernieuwde ervaring.
 
De gemiddelde leeftijd van de lijst is 50,8 jaar. Een goed gemiddelde, rekening houdend met het feit dat ook de Hobokense bevolking steeds meer vergrijst. Daarom heeft Vlaams Belang Hoboken er ook voor geopteerd om voldoende kandidaten op de lijst te plaatsen die de stem van de senioren luid kunnen laten horen.
 
Ook alle lagen van de bevolking inzake werkomstandigheden komen op de lijst voor. We tellen twee personen die professioneel met politiek bezig zijn, 4 bedienden, twee arbeiders, 1 zelfstandige, 5 gepensioneerden, 2 huisvrouwen, 2 bruggepensioneerden, 1 consultant, enz. Met Linda Haemels hebben we zelfs een vakbondsafgevaardigde op de lijst. Iets wat op een Vlaams Belang-lijst geen sinecure is. Vakbonden blijven immers nog steeds Vlaams Belangers weren onder hun leden.
 
Tot slot ziet u aan de lijst dat het allemaal gewone Hobokenaren zijn. Er staan dus geen BV’s of partners van BV’s op onze lijst. Maar wel allemaal mensen die met hun twee voeten in het leven staan, die geconfronteerd worden met de problemen die we vandaag in Hoboken kennen en hierover elk hun verhaal te vertellen hebben. Kortom, allemaal mensen die met de kracht van hun overtuiging op onze Vlaams Belang-lijst zijn gaan staan en niet uit een blinde ambitie voor een of ander mandaat. 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...