Vlaams Belang geschokt door fysieke agressie op Antwerps gemeenteraadslid Ergun Top

Het Vlaams Belang is geschokt te vernemen dat Antwerps gemeenteraadslid Ergun Top het slachtoffer is geworden van een fysieke aanval met zware letsels tot gevolg nadat hij eerder de drughandel in zijn straat, de Brederodestraat op het Antwerpse Zuid, had aangeklaagd.

 

Dit incident toont andermaal aan dat de drugsoorlog in Antwerpen volledig uit de hand is gelopen en dat drugdealers zich blijkbaar onaantastbaar voelen. Niet enkel in Antwerpen-Noord, maar ook in Antwerpen-Zuid blijken de drughandelaars blijkbaar hun wetten te stellen op straat.

 

Voor het Vlaams Belang zijn deze gebeurtenissen een gevolg van het rampzalige beleid, zowel op stedelijk als op federaal niveau. Op stedelijk vlak heeft de bestuursploeg van Patrick Janssens onder meer steeds een druggedoogbeleid gevoerd, waardoor de drugkanker erin slaagde zich alsmaar verder uit te breiden. Op federaal niveau kan met een beschuldigende vinger gewezen worden naar de opeenvolgende federale regeringen die een funest immigratie- en justitiebeleid hebben gevoerd.

 

Het Vlaams Belang geeft Ergun Top het advies een goed gesprek te hebben met burgemeester Janssens, die de coalitie leidt waar ook Tops eigen partij de CD&V deel uitmaakt, en met Tops eigen partijgenoot en Justitieminister Stefaan De Clerck, om de beide heren te wijzen op nefaste gevolgen van hun beleid op het terrein.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...