Vlaams Belang-fractie in provincieraad vraagt vernietiging beslissing tot aankoop van site etnografisch- en volkskundemuseum

De Vlaams Belang-fractie in de Antwerpse provincieraad zal bij Geert Bourgeois,
de Vlaamse minister bevoegd voor Binnenlands Bestuur klacht indienen tegen de
provincieraadsbeslissing van gisteren (punt 4/4 van de agenda) tot aankoop van de site van de
gewezen Musea voor Etnografie en Volkskunde aan de Suikerrui en de Gildekamersstraat in
Antwerpen.

De bedoeling van het Antwerpse provinciebestuur is om hier het Zilvermuseum (permanent)
en het Diamantmuseum (tijdelijk) in onder te brengen. De VB-fractie heeft niets tegen de
herlokalisering van deze instellingen. Integendeel, wij zijn al vanaf het ogenblik dat de
problemen zich begonnen te stellen, vragende partij voor een duurzame oplossing. Maar de
richting waarin dit dossier geëvolueerd is, is volgens ons weinig correct en vooral weinig
transparant.

Zonder voorafgaand bouwfysisch onderzoek, zonder een SWAT-analyse, zonder zicht op de
meerprijs die de renovatie en herinrichting van deze site zal gaan kosten (er circuleren cijfers
gaande van 7 tot 14 miljoen euro), zonder enige duidelijkheid over de toekomst van het
Sterckshof en op basis van een verouderd (2007) én een gedeeltelijk schattingsverslag vond
een meerderheid van de Antwerpse provincieraad het toch nodig om gisteren de aankoop
t.b.v. 4. 075.000 euro goed te keuren.

Op basis van bovenstaande elementen en omdat de bestendige deputatie verzaakt heeft te
voldoen aan de wettelijk opgelegde uitgebreide motiveringsplicht zal de Vlaams Belang
fractie dan ook de vernietiging vragen van dit raadsbesluit.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...