Vlaams Belang Ekeren voert actie voor Ekers fietspad in verkeersonveilige straat Het Laar in Ekeren

Groen! zegt Vlaams Belang steun toe en neemt deel aan actie Vlaams Belang
 
Deze ochtend heeft Vlaams Belang Ekeren (in aanwezigheid van o.m. Filip Dewinter)  actie gevoerd voor de aanleg van een aan de gevaarlijke straat Het Laar in Ekeren. Er is reeds meer dan 20 jaar sprake van de aanleg van dit fietspad, een eerste ‘definitief’ ontwerp dateert al van 2005, maar ondertussen is er nog niets gerealiseerd, met zeer gevaarlijke toestanden voor fietsers en andere weggebruikers tot gevolg. Meer nog, de ganse procedure i.v.m. de bouwaanvraag moet zelfs heropgestart worden omdat de vorige bouwvergunning ( 2006) is verstreken. In het pamflet in bijlage (dat op 1.000 exemplaren in de buurt werd verdeeld) vindt u alle toelichting m.b.t. de motieven onze actie.
De Vlaams Belangers vatten post met een spandoek aan het gedeelte van het Laar waar geen fietspad is. De actie kreeg nog een bijzonder karakter toen het Vlaams Belang werd gecontacteerd door een dame van Groen! die namens deze mede-oppositiepartij de Vlaams Belang-actie haar steun toezegde en in  t-shirt en hesje van Groen! deelnam aan de Vlaams Belang-actie voor de aanleg van het fietspad. Op de foto in bijlage vindt u de dame van Groen! gans rechts (uiteraard in het groen) op de foto. Allicht is de deelname van Groen! aan een actie van het Vlaams Belang een primeur in Vlaanderen. De Groen!-militante stond er overigens op dat haar deelname aan de actie zou worden gecommuniceerd aan de pers.
De Vlaams Belang-mandatarissen en -militanten (allen met de fiets) waren tijdens de actie getooid in een fluo hesje met de tekst ‘Ekeren veilig’, wat meteen het startschot was van een gelijknamige campagne van het Vlaams Belang in Ekeren. De fluo-hesjes zijn overigens gratis te verkrijgen bij Vlaams Belang Ekeren.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...