Vlaams Belang eist ontslag van schepen Heylen als bestuurder van de Gemeentelijke Holding én als voorzitter van het auditcomité van de Gemeentelijke Holding

Onverantwoorde politiek van Antwerps stadsbestuur ten aanzien van Gemeentelijke Holding kost Antwerpenaar handenvol geld
Dat cultuurschepen Philip Heylen als voorzitter van de raad van bestuur van ISVAG instaat voor de verbranding van het Antwerpse huisvuil is geweten, maar het feit dat hij lid is van de raad van bestuur van de Gemeentelijke Holding alsook voorzitter van een bijzonder comité binnen deze raad van bestuur, nl. het auditcomité, wordt angstvallig verzwegen.
Nochtans is het juist dit auditcomité van de Gemeentelijke Holding dat er zich van moet vergewissen dat de werking van de Gemeentelijke Holding correct geschiedt, met inachtneming van de klassieke juridische regels maar ook van de voorzichtigheid die gewenst is, rekeninghoudend met de belangen van de aandeelhouders van de Gemeentelijke Holding. De rol van cultuurschepen Philip Heylen als voorzitter van het auditcomité in de Dexia-crisis is dus cruciaal geweest.
Het Vlaams Belang, in het bijzonder gemeenteraadslid Hugo Verhelst, voorspelde reeds jaren geleden de moeilijkheden waarin Dexia en de Gemeentelijke Holding nu verkeren.
Dexia werd met veel overheidsgeld – door de belastingbetaler dus – voorlopig gered. Maar de toekomst blijft onzeker. Antwerpen bezit, o.m. via de Gemeentelijke Holding, een belangrijk pakket Dexia-aandelen. 
De Gemeentelijke Holding bezit immers 14,1 % van de Dexia-aandelen. Stad Antwerpen, op zijn beurt, bezit 6,5 % van de Gemeentelijke Holding-aandelen of onrechtstreeks bijna 1% van Dexia.
De waarde van deze participatie kon in 2007 (toen het Dexia-aandeel rond 20 euro noteerde) geschat worden op meer dan 300 miljoen euro. Op 6 oktober 2011 noteerde het Dexia-aandeel nog slechts 0,84 euro en bedraagt de participatie voor onze stad nog slechts enkele luttele miljoenen.
Indien men rekening houdt met de schuldenlast van de Gemeentelijke Holding (die veel groter is dan de activa) is de waarde zelfs nul.  Meer nog: Antwerpen dreigt mee te moeten instaan voor de schulden van de Gemeentelijke Holding. Bijzonder bezwarend is dat de Gemeentelijke Holding nog deelnam (zonder over de middelen te beschikken) aan een kapitaalsverhoging van Dexia en  9 euro betaalde voor een aandeel dat toen (2008) nog slechts 3 euro noteerde op de beurs. De Gemeentelijke Holding moest daarvoor lenen bij….Dexia !
Bovendien verleende Antwerpen in 2009 vers kapitaal aan de Gemeentelijke Holding toen die reeds de facto  in faling verkeerde, omdat de Gemeentelijke Holding een totaal ongeloofwaardige jaarlijkse opbrengst van 13% beloofde op deze inbreng. Ook dit geld van de Antwerpenaar (+/- 20 miljoen euro) is onherroepelijk verloren.
Het Vlaams Belang herhaalt daarom tijdens de gemeenteraadszitting van oktober nogmaals haar  protest tegen zoveel geldverspilling, tegen de arrogantie waarmee het stadsbestuur omgaat met de belastingsgelden van de Antwerpenaren en het misprijzen van de openbare opinie door de rol van haar schepen zoveel mogelijk te verzwijgen in dit verhaal.
Voor Antwerpen, als belangrijkste stedelijke aandeelhouder, en in het bijzonder cultuurschepen Philip Heylen was er blijkbaar geen vuiltje aan de lucht. Men liet zich gewillig meesleuren in dit debacle. Het Vlaams Belang eist dan  ook duidelijkheid omtrent de rol of liever de passiviteit van het Antwerpse stadsbestuur in dit dossier.
Algemeen wordt nu erkend dat de bestuurders van de Gemeentelijke Holding en Dexia onbekwaam waren om hun controlerende en sturende taak uit te voeren en zelfs instemden met gevaarlijke speculaties (puts). In feite waren ze alleen bekommerd om hun royale vergoedingen. Het Vlaams Belang eist het onmiddellijk ontslag van schepen Heylen en burgemeester Janssens uit hun bestuursmandaten bij de Gemeentelijke Holding en Dexia. Teneinde hen te vervangen door bekwame technici. 
Gemeenteraadslid Hugo Verhelst zal dan ook schepen Luc Bungeneers op de eerstkomende gemeenteraadszitting aan de tand voelen over dit wanbeleid in lengte van jaren in het Dexia/Gemeentelijke Holding-debacle. 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...