Vlaams Belang eist meer transparantie en democratisch verkozen bestuurders intercommunales

Gisterenavond werd door het stadsbestuur een themacommissie ‘Intercommunales’ georganiseerd.  
Het stadsbestuur wijdt immers slechts één keer per jaar een themacommissie aan haar maar liefst 12 intergemeentelijke samenwerkingen. Het Vlaams Belang is van mening dat dit is veel te weinig is aangezien deze intercommunales instaan voor zeer belangrijke taken zoals bijvoorbeeld de verwerking van het stedelijk afval en de distributie van gas en elektriciteit aan alle Antwerpenaren. 
Gemeenteraadslid Anke Van dermeersch hekelde het totaal gebrek aan transparantie. Gezien het maatschappelijk belang van deze belangrijke intercommunales dient het beheer in handen te zijn van democratisch verkozen mensen, aldus Van dermeersch. Hier wringt echter het schoentje, aangezien deze toezichts- en controleposten in de raden van bestuur volledig onder de meerderheid verdeeld worden volgens het  ‘ons-kent-ons’ principe. Daarenboven zijn het dikwijls de Antwerpse schepenen die deze bijkomende mandaten combineren met hun voltijdse aanstelling in het stadsbestuur. Dit maakt dat de bevoegdheden dikwijls te nauw aansluiten met verlies aan objectiviteit, nodig voor een doorgedreven rationele controle op de werking van de intercommunales.
Het is dan ook aangewezen dat er een minimum aan bestuurders in de intercommunales vanuit de oppositie zou worden verplicht. Niemand controleert beter dan de oppositie.
Ten slotte drong Anke Van dermeersch bij de bevoegde schepen voor financiën aan om duidelijke gegevens mee te delen over de intercommunales naar aanleiding van de komende begrotingsbespreking. Vorig jaar waren er bij de opmaak van de stadsbegroting immers slechts tijdige cijfers met betrekking tot de te ontvangen dividenden en gevraagde kapitaalsverhogingen beschikbaar van 2 van de 12 intercommunales. Dit wijst op een onaanvaardbare arrogantie van de intercommunales ten opzichte van de stad ingegeven door het gebrek aan transparantie waardoor men de plicht verantwoording af te leggen in de wind slaat met alle financiële gevolgen vandien.
 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...